Forsyningsstrategien

Billigere el, vand og varme. Regeringens nye forsyningsstrategi vil forøge almindelige danske familiers rådighedsbeløb med knap 3.000 kr. om året.

Som led i regeringens helhedsplan præsenterer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi.

Målet er at give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kr. årligt gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Bedre styring, lofter over priserne og øget konkurrence skal effektivisere forsyningssektorerne for 5,9 mia. kr. i 2025.

Download forsyningsstrategien

 

 

 

 

Forsyningsstrategien

Med forsyningsstrategien sætter regeringen et ambitiøst mål om, at forsyningssektorerne skal effektivisere for 5,9 mia. kr. i 2025. Effektiviseringerne vil give lavere priser på forsyningsydelser og derved give husholdningerne flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Download forsyningsstrategien