Eksport af energiteknologi stiger igen

Publiceret 29-04-2013

Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn.

Eksporten af grøn energiteknologi i form af vedvarende energianlæg og energieffektive løsninger er de sidste 10 år vokset fra 6,9 mia. kr. i 2002 til 32,5 mia. kr. i 2012. Den grønne energiteknologi står altså for over halvdelen af den samlede eksport af energiteknologi.

Dette fremgår af en analyse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og DI Energibranchen. Analysen, ”Energiteknologieksport 2012”, indeholder for første gang en opdeling af eksporten af energiteknologi, der viser hvor meget af eksporten, der er grøn.

"Det er glædeligt at se, at den danske eksport stiger. Og som klima-, energi- og bygningsminister er jeg selvsagt glad for, at vores eksport af energiteknologi også stiger", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Tallene viser, at eksporten af energiteknologi yder et væsentligt bidrag til dansk økonomi. Danske virksomheder har øget eksporten af energiteknologi til EU-lande med 2,5 % fra 2011-2012, hvor Storbritannien, Tyskland og Sverige topper listen over modtagere af dansk energiteknologi.

”EU er energibranchens største eksportmarked og aftager over 60 pct. af den danske eksport af energiteknologi. EU står midt i en grøn omstilling, som øger investeringerne i energisektoren. Den udvikling står danske leverandører godt placeret til at drage nytte af. Men vi oplever stadig mange barrierer, og der er behov for yderligere harmonisering og et stærkere indre marked for energi og energiteknologi inden for EU. Ikke mindst er der behov for at skabe klarhed om EU’s klima- og energipolitiske mål og virkemidler frem mod 2030”, siger branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

Danmark er det land blandt EU15-landene, der de sidste 10 år har haft den største vækst i eksporten af grøn energiteknologi. I 2012 skete der dog et lille fald i den samlede eksport af grøn energiteknologi. Det skyldes et fald i eksporten til landene uden for EU. Omvendt er eksporten af grøn energiteknologi til EU-landene steget med 4,9 % fra 2011-2012.

”Analysen viser, at danske energiteknologiske virksomheder fortsat har udfordringer på de globale vækstmarkeder. Regeringen har et stærkt fokus på indsatsen på netop vækstmarkederne. Det skal vi blive ved med. Og vi skal samtidig se på, hvordan vi kan gøre mere f.eks. som led i opfølgningen på de vækstteams, som regeringen har nedsat”, siger Martin Lidegaard.

 

Pressekontakt: Pressechef Claus Kaae-Nielsen på clkaa@kebmin.dk eller 41729011

Øvrig kontakt: Branchedirektør Hans Peter Slente fra DI Energibranchen træffes på hps@di.dk eller 29494594

Læs mere

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser