Vigtige grønne prioriteringer på finansloven

Publiceret 27-08-2013

Grøn omstilling, energiteknologi, arbejdet med PCB og opfyldelse af internationale klima- og energimål er nogle af de områder, der prioriteres i regeringens finanslovsforslag, der præsenteres i dag.

Regeringen afsætter 800 mio. kr. til den grønne omstilling på forslaget til finanslov for 2014. Puljen skal gå til særlige regeringsinitiativer, der vedrører grøn omstilling mv. i årene 2014-2017. Der er desuden på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område sat penge af til udvikling af energiteknologi, arbejdet med PCB-rådgivning og tiltag, der skal sikre, at vi opfylder internationale klima- og energimål.

"Regeringen har sat 800 mio. kr. af til grøn omstilling. Det giver mulighed for at sætte konkrete initiativer i gang, der kan følge op på regeringens mål og sikre fortsat udvikling af den grønne omstilling, som vi står midt i”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Danmark er med i det globale førerfelt, når det gælder energiteknologisk udvikling. Regeringen lægger vægt på, at denne position fastholdes, og foreslår med finanslovsforslaget, at der afsættes 376,7 mio. kr. til EUDP i 2014.

Regeringen lægger desuden op til at afsætte penge til en PCB-rådgivningsenhed og til styrket opgørelse og måling af udledninger og optag af CO2 fra jord og skov i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser på klima- og energiområdet.

Fordelingen af midler til områder under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fremgår af boksen nedenfor.

Væsentlige tiltag i regeringens finanslovsudspil 2014 på klima-, energi- og bygningsområdet

 

Regeringen foreslår, at der afsættes midler til følgende tiltag:

 • Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Regeringen lægger op til at fastholde bevillingsniveauet og foreslår at afsætte 376,7 mio. kr. til EUDP i 2014.
 • En PCB-rådgivningsenhed, som skal bistå kommunerne med vejledning og ekspertise ift. at få lagt og gennemført en plan for håndtering af PCB i deres bygninger. Der er på regeringens forslag til finanslov afsat 4,8 mio. kr. til enheden fra 2014-2015.
 • Fortsat dansk deltagelse i den europæiske satellit-organisation EUMETSAT. Satellitdata fra EUMETSAT er helt central for DMIs udarbejdelse af såvel daglige vejrudsigter som varsling af farligt vejr. Der er på regeringens forslag til finanslov afsat 56,6 mio. kr. fra 2014-2017.
 • Styrket opgørelse og måling af udledninger og optag af CO2 fra jord og skov (SINKS-programmet). Der er på regeringens forslag til finanslov afsat 22 mio. kr. fra 2014-2017.

Regeringen og Enhedslisten har i foråret 2013 indgået aftale om udmøntningen af den grønne superpulje på klima-, energi- og bygningsområdet. Puljen blev afsat på finansloven for 2013, men er fordelt på årene 2013-2016. Tiltag under i den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsministeriet område fremgår af boksen nedenfor.

Tiltag i den grønne superpulje på klima-, energi-, og bygningsområdet 2013-2016

 

 • Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer. Centrets første opgave bliver at udarbejde en sårbarhedsanalyse for Danmark for så vidt angår mineralske råstoffer. Analysen vil kortlægge mulige sårbarheder for industri og produktion i Danmark og påpege erhvervs- og beskæftigelsespotentialer. Der er afsat 12,5 mio. kr. fra 2013-2016.
 • Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser. Der indgås ét til to partnerskaber med kommune(r), der går foran på klimaområdet. Der er afsat 6 mio. kr. i 2013.   
 • Programmet for bygningsintegrerede solceller under Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) forlænges til 2016. Der er afsat 5,5 mio. kr. fra 2014-2016.
 • Særpuljen for brint under Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er blevet øget med 5 mio. kr. i 2013.
 • Energikommissionen

 • Eksportstrategi

 • Ny energiteknologi

 • Forsyningsstrategi

 • Data og digitalisering

 • Kabelforbindelser