Lidegaard: Glædeligt at EU-Parlamentet bakker op om EU's kvotehandelssystem

Publiceret 10-12-2013
EU

Europa-Parlamentet har i dag stemt ja til et kompromisforslag om backloading. Det betyder, at 900 millioner CO2-kvoter vil blive taget midlertidigt ud af markedet frem mod 2020. Beslutningen er afgørende for at sikre kvotemarkedets overlevelse.

"Jeg er meget glad for, at Europa-Parlamentets opbakning til "backloading" nu er endeligt bekræftet. Det er et vigtigt signal om, at EU ønsker et stærkt kvotehandelsmarked, der kan understøtte den grønne omstilling", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

EU-Kommissionens forslag om at forsinke auktioneringen af CO2-kvoter redder ikke i sig selv EU's marked for handel med CO2-kvoter, som i øjeblikket er præget af et betydeligt overskud af kvoter og dermed en meget lav kvotepris. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard agter derfor - i samarbejde med andre ligesindede landes ministre - at afgive en erklæring om behovet for en køreplan for en mere permanent strukturel reform og opstramning af EU's kvotemarked.

"Det koster i dag under 40 kr. at udlede et ton CO2. Kvotehandelssystemet giver derfor kun i meget ringe grad incitament til at investere i klimavenlige teknologier. Der er derfor ingen tvivl om, at systemet har behov for at blive reformeret. EU Kommissionen har bebudet, at der vil komme et udspil til rammerne for EU's klima- og energipolitik frem mod 2030 forud for stats- og regeringschefernes møde i marts 2014. Regeringen arbejder for, at et sådant udspil fra Kommissionen bliver ambitiøst, så vi skaber grundlaget for en omkostningseffektiv grøn omstilling i hele Europa", siger Martin Lidegaard.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi