Maritimt Klimaforum skal arbejde for lavere CO2-udledning fra skibstrafikken

Publiceret 06-12-2013

Når handelsflåden bliver bedre til at udnytte brændstoffet, gavner det både klimaet og rederiernes konkurrenceevne. Derfor etablerer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Danmarks Rederiforening i dag et Maritimt Klimaforum, der skal styrke Danmarks indsats for at begrænse energiforbruget og reducere CO2-udledningen fra skibsfarten.

Skibe står i dag for omkring tre procent af den globale CO2-udledning, og udledningen ventes at blive fordoblet eller tredoblet frem mod 2050, hvis ikke der gøres noget for at begrænse den.

Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, og mange danske rederier har allerede fokus på at reducere energiforbruget. Således har danske rederier, ifølge en opgørelse fra Danmarks Rederiforening, indenfor de seneste år samlet set nedbragt den relative CO2 -udledning med over 30 %. Det Maritime Klimaforum skal bidrage til, at de globale CO2-udledninger fra skibsfarten kan bringes yderligere ned.

"Når Danmark nu går foran med dette partnerskab, får vi både gjort noget ved vores egne udledninger og konkurrenceevne her og nu, samtidig med at vi får styrket vores stemme i de internationale forhandlinger. Det er helt afgørende, hvis vi for alvor skal gøre noget ved udledningerne fra skibsfarten", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det Maritime Klimaforum bygger videre på Danmarks internationale arbejde i UNFCCC, IMO og EU for at mindske CO2-udledningen fra skibsfarten og skal se nærmere på hvilke yderligere muligheder, der er for at nedbringe udledningen. Desuden skal forummet styrke dialogen mellem erhvervet og myndighederne, så man sikrer, at Danmark er bedst muligt klædt på til de internationale forhandlinger om klimaregulering af skibsfarten. Derudover skal der laves en kortlægning af, hvad der findes af virkemidler inden for blandt andet energi- og drivmiddelteknologi. Kortlægningen vil give forummet mulighed for at pege på, hvilke indsatser man kan igangsætte for at opnå gevinster for klimaet.

"Skibsfarten er generelt en miljø- og klimavenlig transportform. Skibsfarten skal dog stadig yde sit bidrag til et forbedret klima. Det er regeringens vision, at Danmark skal være Europas maritime centrum, herunder førende på grønne maritime løsninger. Derfor arbejder vi internationalt for bindende regler, der kan reducere CO2-udledningen. Det nye partnerskab styrker samarbejdet med erhvervet om dette fælles mål", siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

IMO vurderer, at der findes en række teknologiske løsninger, som både erhvervet og klimaet kan få glæde af. Danmarks Rederiforening mener, at Danmark har evnerne og forpligtelsen til at vise vejen.

"Danmarks Rederiforening ser en stor fordel i at samarbejde med myndighederne om CO2-reduktion. Danske rederier hører til blandt verdens mest energieffektive, og vi har en fælles interesse i sikre, at vi har de rigtige vilkår og betingelser for det", siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Sideløbende med det Maritime Klimaforum har regeringen sammen med et flertal i Folketinget besluttet i 2014 at etablere samfundspartnerskabet om "Blå arbejdspladser via grønne løsninger". Det er et innovationssamarbejde, der skal sikre udviklingen af de nyeste og bedste teknologier, så de danske rederier kan blive endnu bedre til at reducere energiforbruget.

.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi