OverskriftRegeringen styrker rådgivningen om PCB i bygninger

Publiceret 18-12-2013

PCB er væsentligt mere udbredt i de danske bygninger end hidtil antaget. Men i langt de fleste tilfælde er der tale om så lave koncentrationer, at der ikke er nogen sundhedsrisiko. Det viser en omfattende kortlægning af PCB i den danske bygningsmasse. Regeringen opretter nu en rådgivningsenhed til parcelhusejere og styrker rådgivningen via blandt andet pcb-guiden.dk

PCB er en miljøgift, der blev brugt i byggerier fra 1950 til 1977. Det indgik blandt andet i fugemasse og maling. Hvis man udsættes for PCB over en årrække, kan det være sundhedsskadeligt.  PCB kan blandt andet være hormonforstyrrende og skade immunsystemet.

Kortlægningen viser, at PCB hyppigst har været anvendt i elementbyggerier – det vil sige etageejendomme, kontorbyggerier og institutionsbyggerier.  Men det har også været brugt i én- og tofamiliehuse fra perioden.  Der er undersøgt 352 bygninger og i 73 pct. af én- og tofamiliehusene og 85 pct. af de øvrige bygninger, kan der spores PCB. Kortlægningen viser altså, at PCB er væsentligt mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget.

”Vi har i længere tid vidst, at der er PCB i danske bygninger, men først nu kender vi  omfanget. Kortlægningen viser, at der har været anvendt PCB i mange bygninger. Men den viser også, at man i de fleste tilfælde vil kunne vente med at håndtere problemet, til man alligevel skal forbedre bygningen”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Som en del af kortlægningen er det undersøgt, hvor meget PCB der er i indeluften i bygningerne.  I kun en meget lille del er der PCB i mængder over Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør en indsats for at reducere PCB-niveaet. For etageejendomme estimerer man, at ca. 0,8 pct. har PCB i indeluften over Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi.  For offentlige institutioner og kontorejendomme er det ca. 1,2 pct., og for én- og tofamiliehuse er det mellem 1,3 og 1,6 pct. Da der blev bygget et meget stort antal én- og tofamiliehuse i perioden fra 1950 til 1977, kan der dog være tale om op mod 20.000 huse, hvor der er for meget PCB i luften.

”Det er den enkelte husejers ansvar at sikre, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at opholde sig i. Regeringen opretter nu en rådgivningsenhed for parcelhusejere, så det bliver let og hurtigt at få svar på sine spørgsmål. Desuden styrker vi den rådgivning, som vi har haft i forvejen, så der nu er hjælp at hente uanset om man er offentlig eller privat bygningsejer”, siger Martin Lidegaard.

Mere information kan findes på http://www.pcb-guiden.dk/ Indtil rådgivningsenheden for parcelhusejere er oprettet i starten af det nye år, kan man kontakte myndighedernes PCB-hotline på 72 31 20 31.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard træffes via pressechef Claus Kaae-Nielsen på 41729011 eller clkaa@kebmin.dk.

Yderligere oplysninger om PCB kortlægningen kan fås ved henvendelse hos pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, 25137846, tfh@ens.dk.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi