Kina opfører kopi af grøn dansk bygning

Publiceret 25-06-2013

Millionbyen Nanjing i Østkina har indledt byggeriet af Nanjing Green Lighthouse. Bygningen er stærkt inspireret af Copenhagen Green Lighthouse – Danmarks første CO2 neutrale bygning.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard blev i dag under sit besøg i Kina præsenteret for en model af bygningen, der skal ligge i Nanjings nye grønne byudviklingszone, Nanjing High Tech Zone. En række førende danske virksomheder inden for lavenergibyggeri er involveret i udviklingen af zonen.

Kinas regering har i stigende grad fokus på landets voksende energiforbrug. Energien kommer primært fra kulfyrede kraftværker, og det skaber voldsomme problemer med luftforurening og en øget udledning af CO2. Derfor har regeringen og en række af landets byer lanceret pilotprojekter, der skal bane vejen for en grønnere byudvikling med vægt på energibesparelser i byggeriet.

15 millioner mennesker emigrerer hvert år til Kinas storbyer, og man forventer, at der skal bygges i omegnen af 2 milliarder m2 om året de kommende to årtier. Nanjing i Jiangsu-provinsen med 79 millioner indbyggere er blandt de byer i Kina, som satser mest på grøn og bæredygtig udvikling.

”Kina er verdens største CO2-udleder, og bygningerne er noget af det, der sluger mest energi. Det er derfor helt afgørende, at der sættes ind her, hvis verdens drivhusgasudledninger skal nedbringes. Jeg synes, at det er utroligt positivt, at Kina i stigende grad ønsker at fremme energieffektivt byggeri symboliseret i et vartegn som Nanjing Green Lighthouse”, siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det er tanken, at Nanjing High Tech Zone skal fungere som en af de mest avancererede pilotprojekter for en grøn byudvikling i Kina. Nanjing Greeen Lighthouse skal opføres efter de samme CO2-neutrale grundprincipper som Copenhagen Green Lighthouse. Det samlede areal i Nanjing Green Lighthouse bliver på 3.500 m2 - det er 3,5 gange større end Copenhagen Green Lighthouse. Bygningen skal fungere som et udstillingscenter for urban byplanlægning og indeholde kontor- og konferencefaciliteter.

”Danmark og Kina har en stærk fælles interesse i at fremme bæredygtig byudvikling og energieffektivt, og vi kan lære af hinandens indsats for at reducere energiforbruget og hermed i fællesskab skabe mere energieffektive bygninger og byer. Her har danske virksomheder også solide kompetencer og kan levere verdensklasseløsninger, der både er energieffektive og har høj arkitektonisk værdi”, siger Martin Lidegaard.

Syv danske virksomheder inden for bæredygtig byudvikling og grøn teknologi indgik i 2012 en aftale med bystyret i Nanjing om at udvikle en del af Nanjing High Tech Zone til en biovidenskabelig industri- og forskningspark. Nanjing og Jiangsu-provinsen er i det hele taget ved at tegne sig som et dansk satsningsområde i Kina inden for bæredygtighed og grønt teknologi.

Under sit besøg i Kina har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard også indgået en samarbejdsaftale med den kinesiske regering. Danmark skal være med til at sikre, at de kinesiske virksomheder og bygninger bliver mere energieffektive.

På Energistyrelsens hjemmeside findes uddybende information om de dansk-kinesiske aftaler og ministerens besøg. Se mere her

 

Pressekontakt: Pressechef Claus Kaae-Nielsen på tlf. +45 41729011 eller clkaa@kebmin.dk

Energistyrelsen, kontorchef Anton Beck, +45 29 62 39 96, anb@ens.dk  

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser