Slut med særlov for Christiania

Publiceret 04-06-2013

Fra i dag hører Christiania alene under almindelig dansk lovgivning. Det sker efter, at alle partier i Folketinget på nær Dansk Folkeparti har stemt for at ophæve den såkaldte Christianialov.

Dermed bliver den særlov, der har fungeret specielt for Christiania, nu erstattet af den samme lovgivning som gælder for alle andre i Danmark.

”I dag overgår Christiania formelt til at høre under almindelig dansk lovgivning. Særloven for Christiania er i dag ophævet. Fonden Fristaden Christiania er nu ejere og lejere af området. Med afklarede forhold omkring Christiania kan Fonden nu koncentrere sig om at arbejde for en fortsat god udvikling på Christiania. Det synes jeg, at der er grund til at ønske både Christiania og Danmark tillykke med”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Siden 1989 har Christiania hørt under en særlov i Danmark. I 2004 blev denne særlov ændret, og siden er der blevet forhandlet mellem staten og Christianias fællesskab om en løsning for området.

Forhandlingerne mundede i 2011 ud i en aftale mellem Christiania og staten om en samlet løsning for det fremtidige ejerskab og den fremtidige drift af Christianias område.

Aftalen fra 2011 danner grundlag for, at Christianiaområdet kan udvikle sig til et åbent, rekreativt, bilfrit og bæredygtigt kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde.

Den fremtidige anvendelse af området skal tilgodese tilgængelighed, åben adgang for offentligheden, forbedring af friarealer, miljøhensyn samt beskyttelse af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Der er derfor ikke længere behov for en særlov til at regulere området.

Formelt er der tale om loven, der hedder L 179 Forslag til lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet.

 

Pressekontakt: Pressechef Claus Kaae-Nielsen på tlf. 41729011 eller clkaa@kebmin.dk