Direktør til Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) søges

Publiceret 24-05-2013

DMI søger en dynamisk og strategisk orienteret direktør, der kan bringe organisationen sikkert ind i fremtiden.

Direktøren skal inspireres af ledelses- og styringsmæssige udfordringer i et stærkt forskningsbaseret og internationalt miljø. Direktøren indgår i koncernledelsen i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og skal her bidrage aktivt til den samlede udvikling af ministerområdet.

 

Opgaven

DMI´s direktør skal sikre, at kerneopgaverne indenfor vejr og trafik, fly- og skibstrafik, aktiviteter på klimaområdet samt beredskabstjenesten m.v. drives effektivt og på et højt fagligt internationalt niveau. Direktøren skal samtidig sikre, at driftsopgaverne balanceres med de kommercielle aktiviteter og forskningsindsatserne.

Direktøren skal udvikle en ny strategi for DMI i en involverende proces med medarbejdere, ledere og interessenter. En strategi, der skal sætte retning for DMI, og som skaber opbakning og ejerskab hos ledere og medarbejdere.

Direktøren skal varetage en række internationale opgaver, og DMI's opgaveløsning skal blandt andet styrkes via en lang række samarbejder i internationalt regi. Direktøren skal samtidig være en tydelig figur på nationalt plan og tegne DMI udadtil. Direktøren skal understøtte, at DMI kommer til at spille en mere aktiv rolle i policy-udvikling blandt andet på klimaområdet.

Direktøren skal sikre, at der i hele organisationen er fokus på økonomi, styring og indtægtsdækket virksomhed.

 

Kompetencer

Den nye direktør skal have ledelseserfaring på højt niveau og gerne erfaring fra en politisk styret orga-nisation. Det er vigtigt med indgående kendskab til forandringsledelse og økonomistyring i en kom-pleks organisation. Kendskab til det meteorologiske område vil være en fordel men er ikke en betingelse.

Direktøren skal kunne arbejde strategisk og have politisk tæft samt betydelige analytiske kompetencer. Direktøren skal se muligheder og sikre udvikling af kreative og innovative løsninger.

Direktøren skal være en dygtig kommunikator og have relationelle kompetencer, herunder formå at skabe konstruktive samspil nationalt og internationalt.

Direktøren skal have empati, personlig gennemslagskraft og være robust i lederrollen. Direktøren skal kunne indgå i tæt dialog og sparring med medarbejderne og være en inspirerende leder, der går foran og skaber begejstring og engagement i hele organisationen.

Direktøren refererer til departementschefen i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Tiltrædelse 1. august 2013.

Stillingen er klassificeret i lønramme 40 og forventes besat på åremålsvilkår.

 

Ansøgning

Ansøgning sendes senest tirsdag den 11. juni 2013 kl. 10.00 til job@muusmann.com, mrk. ”Direktør - DMI”.

Yderligere oplysninger kan fås hos: departementschef Thomas Egebo, telefon 40 90 60 68 eller adm. direktør Lars Muusmann, telefon 70 11 20 22. Læs mere om stillingen på www.kebmin.dkwww.dmi.dkeller www.muusmann.com.

Find stillingsopslaget

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser