Ny lov giver bedre vilkår for byggebranchen

Publiceret 31-05-2013

Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at man får større overblik og bedre vilkår, når man søger kommunen om byggetilladelse. Byggesagsbehandlingen i de enkelte kommuner bliver med den nye lov mere effektiv og prisen mere gennemskuelig.

Efter flere år med stigende gebyrer på byggesagsbehandlingen i kommunerne har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard fået vedtaget en lov, der betyder, at alle kommuner skal lave timebaseret afregning af den tid, kom-munen bruger på at behandle en byggesag.

Udover ensretningen i afregningsmodellen skal alle kommuner nu også offent-liggøre servicemål for, hvor lang tid det tager at få behandlet en byggesag. Når de nye regler træder i kraft, skal alle kommuner opkræve gebyrer efter samme princip. Kommunerne kan derfor ikke længere taksere efter f.eks. en procentdel af den samlede byggesum eller efter antallet af kvadratmeter på byggegrunden. I fremtiden skal kommunerne også oplyse den forventede sagsbehandlingstid.

”Indtil i dag har vi oplevet, at gebyrer for byggesagsbehandlingerne kun er gået én vej - nemlig opad, og der har været meget stor forskel på gebyret fra kom-mune til kommune. Det forsøger vi at dæmme op for med den nye lov, og det tror jeg vil skabe glæde hos både virksomheder og borgere, som har planer om at bygge nyt eller bygge om. Alle kommer til at opleve mere gennemsigtighed om byggesagerne, både i forhold til gebyrer og sagsbehandlingstider, så deres byggeprojekt hurtigt kan blive omsat til konkret byggeri”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Regeringen vil i den kommende byggepolitiske strategi se på muligheden for yderligere initiativer til at effektivisere og ensarte byggesagsbehandlingen. Blandt andet vil der blive set på potentialet for en anderledes organisering af byggesagsbehandlingen samt for anvendelse af digitalisering.

Igen i år offentliggør Energistyrelsen en oversigt over kommunernes gebyrer og sagsbehandlingstider for byggesager. Endnu en gang er der en stigning i kom-munernes gebyrer, mens der i år ses et lille fald i sagsbehandlingstiden, efter at den er steget i flere år.

Der er dog store forskelle på gebyrstørrelsen og sagsbehandlingstiden mellem kommunerne. For eksempel tager den billigste kommune et gebyr på 1.830 kr. for at byggesagsbehandle en fabriksbygning, mens den dyreste kommune tager et gebyr på 875.000 kr. Ligeledes er den gennemsnitlige samlede sagsbehand-lingstid tre dage for den hurtigste kommune og 135 dage for den langsomste kommune.

Opgørelserne over kommuners gebyrer og sagsbehandlingstider for 2013 kan findes her

Pressekontakt: Pressechef Claus Kaae-Nielsen på tlf. 4172 9011 ellerclkaa@kebmin.dk

Øvrige spørgsmål: Kontorchef Marie Louise Hansen fra Energi-styrelsen på tlf. 33926829

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser