Overgangsordning for solceller er på plads

Publiceret 22-05-2013

Partierne bag energiforliget sikrer nu dem, der har investeret i store solcelleanlæg i tillid til de gamle regler. Samtidig er der fundet en ordning for private, hvor der er sket fejl ved tilmeldingen til den årsbaserede nettomålerordning.

Forligspartierne valgte den 20. marts i år at sænke støtten til store kommercielle solcelleparker. Lovindgrebet skete, fordi investorer havde planer om at bygge et meget stort antal solcelleanlæg på bar mark. Ifølge solcelleaftalen fra sidste år må anlæggene ikke være på over 400 kW, hvis de skal modtage den midlertidigt forhøjede støtte på 1,30 kr./kWh. Men en række investorer havde planer om at omgå reglerne ved at dele parken op i en række mindre anlæg, som skulle placeres ved siden af hinanden.

Med lovindgrebet vil den midlertidigt forhøjede sats på 1,30 kr./kWh kun gælde for solcelleanlæg, der bliver etableret på taget af bygninger. Hvis anlægget er under 6 kW pr. husstand og er tilsluttet husstandens forbrugsinstallation, vil det dog forsat kunne etableres på jorden og få den midlertidigt forhøjede støtte. Større anlæg på bar mark vil få 0,60 kr./kWh i 10 år.

Nogle investorer var nået langt i processen, da forligspartierne greb ind. De vil nu blive sikret mod at lide økonomisk skade. Hvis man opfylder nedenstående kriterier, vil man få den midlertidigt forhøjede sats på 1,30 kr./kWh.

Ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. marts 2013, dog må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor.

Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 19. marts 2013 og ikke efterfølgende være trukket tilbage:

  • Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning,
  • Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
  • Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget
  • Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard glæder sig over, at det er lykkedes at nå til enighed om en overgangsordning.

”Som politikere har vi et ansvar for at sikre, at den grønne omstilling bliver så billig som mulig for forbrugerne. På den anden side skal vi også sikre, at investorer ikke lider store økonomiske tab, når vi ændrer reglerne. Jeg synes, at vi har fundet en god balance med denne overgangsordning”, siger Martin Lidegaard.

Det anslås, at der vil blive etableret 50-100 MW solceller inden for overgangsordningen.

 

Justerede regler for private anlæg

Forligspartierne hjælper også en del af de husejere, der er kommet i klemme mellem de nye og gamle støtteregler for private solcelleanlæg.  Partierne bag energiforliget vedtog i november at gå fra en årsbaseret til en timebaseret nettomålerordning. For at komme på den gamle ordning, skulle man indsende stamdatablanketten for solcelleanlægget til Energinet.dk inden den 20. december. Det har dog vist sig, at en del elinstallatører ikke har indsendt de korrekte oplysninger i tide.

Forligspartierne har besluttet, at man kommer på den gamle ordning, hvis man kan dokumentere, at man har indsendt en anmeldelse inden den 20. december. Hermed hjælper forslaget de solcelleejere, hvor anmeldelsen var rettidig men mangelfuld.

”Der er en del husejere som uforskyldt er kommet i klemme. Dem hjælper vi nu, og det glæder mig”, siger Martin Lidegaard.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder Cecilie Weinholt cewei@kebmin.dk eller 41729012

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser