Regeringen svarer på Statsrevisorernes kritik

Publiceret 20-03-2013

Regeringen tager Statsrevisorernes kritik vedrørende tildeling af forsyningspligtbevillinger til efterretning, men noterer sig også, at Klima-, Energi og Bygningsministeriet i 2012 rettede op på de forhold, beretningen forholder sig til.

Statsrevisorerne finder, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet sammen med Finansministeriet bør overveje, om de offentlige forpligtelser (PSO) kan optages på de årlige finanslove så gennemsigtighed med de offentlige forpligtelser øges.

Regeringen finder, at der allerede i dag er gennemsigtighed, da Klima-, Energi- og Bygningsministeriet årligt afgiver en redegørelse til Folketingets klima-, energi- og bygningsudvalg om forhold vedrørende landets el- og gasforsyning, som også omfatter en opgørelse af de årlige PSO-indtægter. Regeringen vil dog gerne bidrage til at øge gennemsigtigheden yderligere ved at fremsende redegørelsen særskilt til Folketingets Finansudvalg og evt. andre udvalg.

Regeringen er samtidig indstillet på at se på spørgsmålet om transparens i sammenhæng med den tilskud-/afgiftanalyse, der er aftalt i forbindelse med energiaftalen.

 

Pressekontakt: Pressechef i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Claus Kaae-Nielsen på 41729011 eller clkaa@kebmin.dk

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser