Rådgivning om handicappedes adgang til bygninger kan fortsætte

Publiceret 28-11-2013

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) kan fortsætte arbejdet med at rådgive og vejlede om, hvordan mennesker med handicap kan benytte vores bygninger. Med aftalen om satspuljen for 2014 får SBi forlænget bevillingen, der ellers stod til at udløbe.

”Der har ikke været særligt mange midler til rådighed i satspuljen i år, og jeg er derfor godt tilfreds med, at det er lykkedes  at fastholde en bevilling til Statens Byggeforskningsinstitut, så de kan fortsætte deres indsats for at forbedre muligheden for at handicappede kan bruge vores bygninger”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

SBi har modtaget støtte siden 2006. Derfor har det været muligt at vejlede kommuner og rådgivere om, hvordan bygningsreglementets krav til tilgængeligt byggeri kan opfyldes. Der er dog fortsat bygherrer, som ikke i tilstrækkelig grad og med tilstrækkelig høj kvalitet sikrer tilgængeligheden for handicappede i bygninger.

Med den nye bevilling skal SBi derfor styrke indsatsen med at vejlede og informere rådgivere, bygherrer, kommuner og andre, der har indflydelse på, hvordan bygninger bliver opført og indrettet. Det betyder, at langt flere vil få adgang til den viden, der er samlet hos SBi.

”Jeg lægger stor vægt på, at mennesker med handicap har mulighed for at opnå ligeværdige forhold med andre borgere i samfundet. En af forudsætningerne for dette er, at nye bygninger er tilgængelige for alle, så personer med handicap kan benytte dem”, siger Martin Lidegaard

Bevillingen skal ses i samspil med regeringens handicappolitiske handlingsplan, der blev offentliggjort tidligere i år. Det fremgår heraf, at Energistyrelsen skal vurdere, hvordan man kan forbedre indsatsen for at sikre tilgængelighed i det byggede miljø.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard træffes via pressechef Claus Kaae-Nielsen clkaa@kebmin.dk eller 41729011.

Spørgsmål om Energistyrelsens tilgængelighedsindsats kan rettes til arkitekt Carsten Graversen cag@ens.dk eller 33926833.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi