OverskriftNyt businessnetværk tror på den grønne omstilling

Publiceret 28-10-2013
EU

I dag lanceres et nyt dansk businessnetværk bestående af store danske virksomheder, der ser betydelige finansielle potentialer i den grønne omstilling. Netværket vil derfor arbejde for en ambitiøs klimapolitik i EU, der kan skabe langsigtede rammer som virksomheder kan lave deres investeringer ud fra.

En ambitiøs og langsigtet klimapolitik i EU vil skabe arbejdspladser, styrke konkurrenceevnen og bringe EU frem i forreste linje i kampen mod klimaforandringerne, mener nydannet netværk af danske erhvervsledere, der sammen med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i dag lancerer en dansk gren af EU Green Growth Business Platform.

”Det er vigtigt, at politikere og erhvervslivet arbejder sammen for at sætte ambitiøse mål for den europæiske grønne omstilling. Med ambitiøse mål og retningslinjer er der grobund for stabile investeringer i grønne tiltag. På den måde kan vi sammen få mest muligt udbytte ud af de økonomiske og klimamæssige muligheder, der findes i en ambitiøs og grøn klimapolitik. Det er ganske enkelt i alles interesse at skabe de bedste vilkår for virksomheder, der gerne vil bidrage til den grønne omstillings udvikling”, siger Martin Lidegaard.

Tolv af landets største virksomheder mødes i dag i Bruxelles med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard til en uformel drøftelse af EU’s 2030-ramme for klima- og energipolitikken. Mødet er samtidig startskuddet for dannelsen af en dansk gren af det uformelle europæiske netværk EU Green Growth Business Platform, der på tværs af medlemslandende samler klimavenlige virksomheder, som alle peger på behovet for en ambitiøs grøn omstilling i EU.

Netværkets oprettelse sker i forlængelse af topmødet Green Growth Summit, hvor 150 europæiske erhvervsledere, kommissærer, ministre og europaparlamentarikere samles for at debattere, hvordan bekæmpelsen af klimaforandringer kan gå hånd i hånd med grøn omstilling og økonomisk vækst.

Fra dansk side peger både ministeren og netværket på behovet for langsigtede rammer, som sikrer bæredygtig vækst, innovation, øget energieffektivitet og brug af ​​vedvarende energi. Samtidig skal det sikres, at EU's afhængighed af ​​import af fossile brændstoffer bliver mindre. Lykkes dette, vil indsatsen ikke kun gavne klimaet. Den vil skabe nye arbejdspladser i EU og styrke konkurrenceevnen.

For at underbygge denne udvikling bedst muligt peger netværket på nødvendigheden af mål for både drivhusgasreduktion og udbredelse af vedvarende energi og energieffektivitet. Det skyldes, at en ensidig målsætning for reduktion af drivhusgasser i 2030 ikke i tilstrækkelig grad vil sikre udvikling i og udbredelse af bæredygtige energiformer og energieffektivitet, da medlemslandene kan vælge at målopfylde ved hjælp af ikke bæredygtige midler. Kun med klare bindende mål for vedvarende energi og energieffektivitet vil europæiske erhvervsliv have den nødvendige sikkerhed og det rigtige incitament til at investere i bæredygtige teknologier.

De danske virksomheder bag opstarten er:

Danfoss, DONG Energy, Grundfos, Vestas, Novozymes, Rockwool, Siemens Danmark, VELUX A/S, Kamstrup, SE, Scanenergi og Clever.

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi