Industrien kan tjene penge på overskudsvarmen

Publiceret 26-09-2013

Der er penge at spare, og der vil være en gevinst for klimaet, hvis virksomhederne udnytter overskudsvarmen fra produktionen. En stor del af overskudsvarmen kan bruges til at sænke virksomhedens eget varmeforbrug, mens resten kan sendes ud på fjernvarmenettet, hvor den kan dække omkring 70.000 parcelhuses behov for fjernvarme. Det viser en rapport, som konsulentfirmaet Viegand Maagøe har lavet.

Rapporten viser, at virksomhederne kan spare, hvad der svarer til otte procent af brændsels- og fjernvarmeforbruget, hvis de udnytter overskudsvarmen. Investeringen i varmepumper og andet udstyr vil hurtigt være tjent hjem. Tilbagebetalingstiden er på op til fire år.

”Virksomhederne har stadig masser af muligheder for at lave energieffektive løsninger, hvor de gavner klimaet, miljøet og forbedrer deres økonomi. Det er et eksempel på, at en ambitiøs klimapolitik og en fornuftig erhvervspolitik går hånd i hånd”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Et eksempel på en virksomhed, der udnytter overskudsvarmen, er Jensen’s Køkken i Struer. Virksomheden bruger energi på at køle kyllingevinger, spareribs og sovs, og overskudsvarmen fra køleanlægget bliver brugt til at opvarme rengøringsvand. På den måde sparer virksomheden en halv million kroner om året, når investeringen er betalt hjem efter omkring tre år.

De senere år er rammevilkårene blevet ændret, så det er blevet mere fordelagtigt for virksomhederne at udnytte overskudsvarmen. Det betyder, at afgifterne understøtter udnyttelsen af overskudsvarme. Energiafgiften på el til varmepumper er mere end halveret. Og den nye forsyningssikkerhedsafgift har gjort det mere favorabelt at udnytte overskudsvarmen fra virksomhederne, selvom der også er en afgift på overskudsvarme.

”Jeg håber, at de forbedrede rammevilkår vil øge interessen for at udnytte overskudsvarmen. Jeg vil opfordre alle virksomheder med overskudsvarme til at undersøge mulighederne”, siger Martin Lidegaard.

Rapporten vil indgå i den tilskuds- og afgiftsanalyse, der er aftalt i energiforliget. Analysearbejdet skal blandt andet føre til nogle anbefalinger om, hvordan de midler, der er afsat i vækstplanen, kan anvendes bedst muligt. Det drejer sig om 100 millioner kroner om året fra 2015.

Fra 1. august 2013 blev det muligt at opnå økonomisk tilskud til overskudsvarmeprojekter under tilskudsordningen ’VE til proces’. Tilskuddet til sådanne projekter er på 20-40 pct. af investeringen afhængigt af virksomhedens størrelse. Desuden er det muligt at få tilskud fra energiselskaberne til varmepumpeprojekter.

Baggrund

Rapporten, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Viegand Maagøe, er en faglig gennemgang af de gældende vilkår for udnyttelse af overskudsvarme i industrien.

Som led i energiaftalen fra marts 2012 blev det aftalt, at der skulle laves en analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien.

Rapporten viser, at der under de nuværende rammevilkår er gode muligheder for at udnytte overskudsvarmen i virksomhederne, og konkluderer:

·      Med simple tilbagebetalingstider på op til 4 år er der i dag et potentiale for at udnytte overskudsvarme svarende til 9 PJ/år eller omkring 8 pct. af erhvervslivets brændsels- og fjernvarmeforbrug, når energiforbruget til råstofindvinding, raffinaderier og bygge- og anlægssektoren fraregnes.

·      Heraf vurderes de 5 PJ/år, svarende til ca. 85.000 parcelhuses varmebehov, at kunne anvendes internt til rumvarmeformål og opvarmning af varmt brugsvand. Resten ville kunne afsættes til fjernvarmenettet, hvor overskudsvarmen kan dække 70.000 parcelhuses varmebehov.