Regeringen igangsætter afgifts- og tilskudsanalyse af energisystemet

Publiceret 03-09-2013

Det brede folketingsflertal, der står bag Energiaftale 2012, besluttede i forbindelse med aftalen at undersøge, om energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi giver de rigtige incitamenter til at sikre en grøn omstilling af vores energisystem. Arbejdet med at lave analysen bliver nu sat i gang.

Hovedlinjerne i tilskuds- og afgiftssystemet er løbende blevet tilpasset de energi- og miljøpolitiske målsætninger. Nu skal et tværministerielt udvalg se på, om der er behov for justeringer, der kan medføre, at vores energisystem bliver mere omkostningseffektivt samtidig med, at den grønne omstilling bliver understøttet. Udvalget vil inddrage en række eksperter og interessegrupper.

Skatteminister, Holger K. Nielsen, siger:

”Vi skal hele tiden sikre, at vores afgiftssystem er så effektivt som muligt. Derfor ser vi nu på, om der er mulighed for justeringer af afgifter og tilskud til den vedvarende energi, så den grønne omstilling, som er så vigtig for Danmark, understøttes på den bedst mulige måde. Det her handler i bund og grund om, at vi skal have det optimale samspil mellem at sikre statens indtægter til velfærd og indfri vores klimapolitiske målsætning med så få samfundsøkonomiske omkostninger som muligt.”

 

Klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, siger:

”Med energiaftalen fra 2012 har vi klare politiske mål om at inddrage langt mere grøn energi i vores energisystem. Andre lande kigger allerede nu til Danmark, fordi vi omstiller os, uden at det koster private husstande og erhvervslivet dyrt. Afgifts- og tilskudsanalysen skal sikre, at vi kan fortsætte ud af den vej. Det vil sige, at den grønne omstilling bliver så billig og intelligent som overhovedet muligt.”

Analysearbejdet består af syv delanalyser, der skal munde ud i en endelig rapport med arbejdsgruppens samlede anbefalinger om tilpasninger af afgifts- og tilskudssystemet. Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2014.

 

Pressekontakt:

Skatteministeriet pressefunktion tlf. 72 22 23 24

Klima-, Energi- og Bygningsminister, Martin Lidegaard, træffes via pressechef Claus Kaae-Nielsen på tlf. 4172 9011 eller clkaa@kebmin.dk

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser