Anne Grethe Holmsgaard ny formand for Interessentforum

Publiceret 10-04-2014

Ministeren har udpeget Anne Grete Holmsgaard til ny formand for Energinet.dks Interessentforum. Ministeren har også udpeget det samlede Interessentforum for en ny fire-årig periode.

Ministeren udtaler om den nye formand: ”Jeg glæder mig over, at vi med Anne Grete Holmsgaard har vi fået en særdeles erfaren formand, som har solid erfaring fra energiområdet – ikke kun som politiker, men også adskillige andre sammenhænge. Der er mange medlemmer i Intereressentforum, og jeg er sikker på, at Anne Grete Holmsgaard vil være et stærkt kort til at forene de mange synspunkter.

Interressentforum består af et bredt udsnit af interessenter fra el-, varme- og gassektoren, personer med indsigt i forbruger- og samfundsmæssige forhold, energiplanlægning, forskning og udvikling samt miljø- og klimaspørgsmål. Interessentsforums opgave er at afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om Energinet.dks overordnede strategier og planer.