Helveg: Vi skal handle nu for at begrænse klimaændringerne

Publiceret 13-04-2014

De globale drivhusgasudledninger fortsætter med at stige. Kurven skal snart knække, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til 2°C. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver det, viser en rapport fra FN’s Klimapanel, der i dag er offentliggjort i Berlin.

År efter år bliver der flere mennesker på jorden, og det er lykkedes millioner at tage skridtet fra fattigdom til middelklassen. Derfor er udledningerne steget hurtigere mellem 2000 og 2010 end i de forudgående årtier - på trods af øget energieffektivitet.

Verdenssamfundets tilsagn om at reducere i udledningen af drivhusgasser er ikke nok til at begrænse den globale opvarmning til 2°C. Slaget er  ikke tabt, men det kræver politisk vilje, hvis vi skal undgå alvorlige klimaændringer. Regeringen vil i den kommende tid fortsætte indsatsen i både EU og FN for at få hævet ambitionsniveauet”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Hvis den globale opvarmning skal begrænses til 2°C, skal de globale udledninger toppe på et niveau, der ikke må være  ret meget højere end i dag. Herefter skal udledningerne aftage og reduceres med 40-70% i 2050 i forhold til 2010. Jo senere kurven bliver knækket, jo kraftigere reduktioner skal der til for at undgå alvorlige, menneskeskabte klimaændringer.

Det er energisektoren, der har den største udledning af drivhusgasser. Og derfor er energisektoren helt central for vores muligheder for at begrænse udledningerne. Det kan ske ved at bruge mindre energi, satse på vedvarende energi, og bruge højeffektive kraftværker.

”I Danmark er vi for længst gået i gang med den nødvendige omlægning af vores energisystem.  Danmark er i dag et af de mest energieffektive lande i verden, og vi er i gang med at omstille til vedvarende energi. Vi er det gode eksempel, som andre kigger på. Derfor har vi en stærk stemme i de internationale forhandlinger”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Rapporten viser, at energiforbruget i den industrielle sektor kan reduceres væsentligt, hvis man bruger teknologier, der allerede eksisterer. Genanvendelse og affaldshåndtering vil også føre til en væsentlig lavere udledning af drivhusgasser og sænke efterspørgslen på fossile brændsler.

Hvis målsætningen om en økonomi med mindre brug af kul og olie skal opfyldes, skal der investeres anderledes i fremtiden: Mindre i udvinding af fossile brændsler og traditionelle kraftværker og mere i vedvarende energi og energieffektivitet. Investering i opsamling og lagring af kulstof fra atmosfæren kan også være nyttig.

”Rapporten fra FN’s Klimapanel viser tydeligt, at en omfattende, global omstilling er nødvendig.  Allerede i dag har Danmark et energifagligt samarbejde med Kina, Vietnam, Mexico og Sydafrika, hvor vi giver de lande nogle værktøjer til at opnå lavere drivhusgasudledninger, større energieffektivitet og mere vedvarende energi”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Den aktuelle rapport er den tredje af tre delrapporter fra FN’s Klimapanel. De to foregående handlede om de naturvidenskabelige aspekter og tilpasning til klimaændringerne. Klimapanelets Femte Hovedrapport bliver fremlagt i oktober, hvor panelet godkender og offentliggør en samlende synteserapport. København er vært for det møde.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen træffes via kommunikationschef Loa Brix på 41729076 eller lobri@kebmin.dk