Stor vækst i Danmarks eksport af energiteknologi

Publiceret 29-04-2014

Danmarks eksport af energiteknologi steg samlet knap 11 pct. til 67,6 mia. kroner i 2013, mens eksporten af grøn energiteknologi steg med hele 17,6 pct. Det viser tal fra den eksportopgørelse, som DI Energi og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet lancerer i dag.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og DI Energi lancerer i dag en opgørelse af den danske eksport af energiteknologi i 2013. Tallene viser, at den samlede energiteknologieksport har været stigende de sidste tre år, så den nu ligger kun 3 pct. under rekordåret 2008.

Det er især den grønne energiteknologi, der driver væksten i den samlede energiteknologieksport. I 2013 steg eksporten af grøn energiteknologi således med 17,6 pct. og blev dermed den højeste nogensinde. Til sammenligning var væksten i den samlede vareeksport på 2 pct.

”Det er imponerende tal. Der vil i fremtiden blive et stigende behov for løsninger til produktion af vedvarende energiformer og til en bedre udnyttelse af den energi, vi producerer. Her kan danske virksomheder noget særligt. Tallene viser, hvordan den politiske beslutning om at omstille vores energisystem er med til at skabe nye muligheder for danske virksomheder. Det giver anledning til at understrege vigtigheden af en stabil energipolitik i Danmark”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Væksten i eksporten skyldes især en stor fremgang på det europæiske marked, hvor eksporten af energiteknologi til Tyskland blev næsten fordoblet sidste år. Med en andel på 22,8 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi er Tyskland nu det største eksportmarked for dansk energiteknologi. Eksporten til EU-medlemslandene steg samlet med 7 mia. kroner, så den nu udgør 44 mia. kroner.

Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika (BRIKS-landene) aftog tilsammen dansk energiteknologi for 6,9 mia. kroner i 2013, hvilket er næsten 25 pct. mere end i 2012.  Samlet set udgør den danske energiteknologi 10,8 pct. af den samlede vareeksport. Det er den største andel blandt EU-landene.

”En vækst i eksporten af energiteknologi på knap 11 pct. i 2013 er et flot opsving for branchen. Det viser, at den danske energibranche er en vækstmotor for Danmark”, udtaler branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energi.

”Derfor er det særligt vigtigt for den danske energibranche, at der er gode og stabile rammer om EU’s energipolitik, og vi ser frem til, at rammerne frem mod 2030 snart kan lægges fast. Det er ikke en selvfølge, at væksten i eksporten fortsætter.  Hvis vi skal få det maksimale ud af vores stærke position inden for energiteknologi, skal vi sikre, at rammebetingelserne for danske virksomheder er de bedste i verden”, siger Hans Peter Slente, DI Energi.

Eksportopgørelsen er udarbejdet af Energistyrelsen, DI Energi og Dansk Energi.