Eva Jensen er ny sekretariatschef for Klimarådet

Publiceret 15-12-2014

Hun var centralt placeret under COP15 i København og fulgte med Connie Hedegaard, da hun blev EU-klimakommissær i Bruxelles. Nu bliver Eva Jensen Klimarådets første sekretariatschef.

Der er nu sat navn på stillingen som chef for Klimarådets sekretariat. Eva Jensen har om nogen solid erfaring med klimaområdet – både nationalt og internationalt. I årene op til og under COP15 stod hun i spidsen for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets danske forhandlerteam og har efterfølgende også været kontorchef for det nationale klimaområde. Senest har Eva Jensen varetaget en helt central stilling som kabinetschef for tidligere klimakommissær Connie Hedegaard.

”Med ansættelsen af Eva Jensen har Klimarådet fået en sekretariatschef med den ideelle kombination af dyb klimafaglig viden og omfattende praktisk erfaring fra arbejdet med klimapolitiske problemstillinger både herhjemme og internationalt. Eva Jensen vil være et stort aktiv for Klimarådet, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med hende,” fortæller Klimarådets formand, professor Peter Birch Sørensen.

Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et lavemissionssamfund. Til at betjene Klimarådets formand og medlemmer etableres der et selvstændigt sekretariat. Sekretariatet kommer til at have en helt central rolle i Klimarådets arbejde og skal således både udarbejde de analyser m.v., som Klimarådet måtte ønske og bistå Rådet i den praktiske udførelse af dets arbejde. Sekretariatet betjener således Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed.

 

Kontakt
Jesper Caruso
4172 9184