Lidegaard: Godt udspil fra Kommissionen

Publiceret 22-01-2014

Det er glædeligt, at EU-Kommissionen lægger op til en reduktion af CO2-udledningen på 40 procent. Det siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard efter, at Kommissionen har fremlagt sit udspil til en fælles klima- og energipolitik frem mod 2030. Det er også positivt, at Kommissionen spiller ud med et bindende mål for vedvarende energi – dog kunne ambitionerne være større.

"Målet om 40 procents CO2-reduktion sikrer, at EU fastholder en ambitiøs klima- og energipolitik til glæde for virksomheder og borgere, der får stabile rammer for de investeringer, de laver. Det vil betyde, at Europa begrænser sin afhængighed af importerede fossile brændsler. Og det vil sikre, at EU troværdigt kan indgå i de globale klimaforhandlinger i Paris i 2015", siger Martin Lidegaard.

Den danske regering ønsker som udgangspunkt bindende mål for vedvarende energi og energieffektivitet - dog betinget af grundige analyser af de konkrete instrumenter til at nå målene.

I Kommissionens udspil er der et bindende mål for vedvarende energi på 27 procent for EU som helhed, og Kommissionen nævner, at energieffektivisering også i fremtiden vil spille en væsentlig rolle.

"Den grønne omstilling i Danmark er i høj grad båret af vores nationale udbygning af vedvarende energi. Det har givet Danmark en styrkeposition på europæisk og globalt plan. Det er godt, at Kommissionen spiller ud med et bindende mål for vedvarende energi, da det betyder, at vi kan fastholde og udbygge den styrkeposition. Vi vil nu kigge grundigt på udspillet fra Kommissionen. Vi vil vurdere målet, og hvordan det bør implementeres for at have den ønskede effekt", siger Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard finder det positivt, at EU-Kommissionen endvidere lægger op til en ændring af det europæiske kvotehandelssystem (ETS) ved at indføre en permanent kvotereserve. Regeringen vil studere forslaget nærmere, da der skal være sikkerhed for, at den nye mekanisme har en reel effekt på kvoteprisen.

Det er også væsentligt for Danmark, at alle EU-lande tager del i omstillingen, så vi får en fair byrdefordeling, der blandt andet tager højde for de initiativer, de enkelte lande allerede har taget.

Forhandlingerne om EU’s klima- og energipolitik frem mod 2030 begynder med det samme. Planen er, at de europæiske stats- og regeringschefer i løbet af foråret vil kunne indgå en aftale om 2030-målene.