Ny analyse: Vind er billigst

Publiceret 18-07-2014

Den billigste måde, Danmark kan skaffe sig ny elkapacitet på, er ved at sætte nye vindmøller op på land. Det viser en ny analyse, som Energistyrelsen har lavet.

Energistyrelsen har undersøgt, hvad det koster at etablere forskellige typer anlæg til elproduktion. Og konklusionen er meget klar: Vindmøller på land slår alle andre teknologier. De beregnede elproduktionsomkostninger er således lidt over 30 øre pr kWh ved etablering af landvind og knap 60 øre pr kWh ved havvind og nye centrale værker på kul og naturgas.

”Jeg er glad for, at analysen viser, at vind også økonomisk er den rigtige vej at gå. Og så er det jo godt for klimaet, forsyningssikkerheden og dansk eksport,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Analysen viser helt generelt, at der er brug for støtteordninger, hvis man vil investere i ny elkapacitet.  Den nuværende elpris er for lav til at dække omkostningerne. Det gælder uanset, om man vil investere i vindmøller eller kraftværker. Analysen kan dog ikke bruges til at konkludere, at der i fremtiden kun skal opføres vindmøller i Danmark. Der vil fortsat være brug for kraftværker som ”back-up”, når det er vindstille.

”Når vindenergi i dag er billigere end andre energiformer, så skyldes det ikke mindst et stort engagement og en stor professionalisme på området. Det gælder både hos forskere, virksomheder og politikere. Vi har brug for en langsigtet og stabil energipolitik for at sikre, at vedvarende energi både i dag og i fremtiden er det oplagte valg,” siger Rasmus Helveg Petersen.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside


Fakta og baggrund:

  • Analysen tager udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger og IEA’s prisprognoser.
  • Analysen er udarbejdet af Energistyrelsen og efterfølgende valideret af det uafhængige konsulentfirma EA Energianalyse. EA Energianalyses resultat stemmer godt overens med Energistyrelsens tal.
  • I følge analysen er det billigste at etablere landvind. Næstbilligst er havvindmøller, nye centrale værker på kul og naturgas samt nye decentrale værker på naturgas. Herefter følger nye centrale værker  fyret med  træpiller samt centrale værker ombygget fra kul til træpiller. Dyrest er decentrale værker på biomasse og solceller.
  • Analysen sammenligner omkostninger ved at opføre ny elproduktionskapacitet af forskellig art. Den er baseret på driftsøkonomisk beregning med en rente, der svarer til den samfundsøkonomiske, og dermed er udtryk for en investering med lav risiko.
  • Der er ikke er tale om fuldstændige samfundsøkonomiske vurderinger af de forskellige teknologier, da der bl.a. ikke indgår miljøeffekter og forvridningseffekter fra tilskud.
  • Forudsætningen for tallene er, at renten er lav. Analysen viser dog, at landvind er billigste teknologi, selv ved en rente på 10%.

 

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen træffes via særlig rådgiver Anna Riis Hedegaard anrhe@kebmin.dk telefon 41 72 90 34 eller pressechef Claus Kaae-Nielsen clkaa@kebmin.dk telefon 41 72 90 11.