Støtte til grøn teknologi giver job og eksport

Publiceret 07-07-2014

Det er god investering for Danmark at støtte udvikling af ny energiteknologi, viser ny effektvurdering. ”Tallene bekræfter Danmarks satsning på energiteknologi og understreger, at grøn omstilling og jobskabelse kan gå hånd i hånd” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Der bliver skabt 2,5 direkte og indirekte job for hver million kroner, som det Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) giver i støtte. Og hele 7 ud af 10 af disse virksomheder forventer væsentlig eksport som følge af støtten. Det viser en ny effektvurdering af 51 projekter. Projekterne spænder vidt fra f.eks. højeffektive varmepumper, omsætning af biomasse og affald til olie til fejemaskiner drevet af brændselsceller. Fælles for dem alle er, at de bygger på en god idé, der mangler finansiering.
 
”De danske virksomheder er enormt opfindsomme og dygtige til se mulighederne. Men vi ved, at mange ideer og teknologier har brug for hjælp i opstarten. EUDP-støtten er en investering både i klimaet og i danske arbejdspladser”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
 
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram tildeler årligt 300-400 mio. kroner. EUDP hører under energiforskningsprogrammerne, der hvert uddeler i alt ca. 1 mia. kroner.
 
Effektvurderingen viser, at EUDP-projekterne skaber videntunge job inden for forskning og udvikling, og at virksomhederne er dygtige til at få deres produkter på markedet. Det er især udlandet, der efterspørger de udviklede teknologier og ydelser, hvilket har givet de EUDP-støttede virksomheder en årlig eksport på 763 mio. kroner til lande som Tyskland, Sverige og England.
 
Den samlede danske eksport af energiteknologi var på 67,6 mia. 2013, hvilket var en fremgang på næsten 11 pct. fra året før. Det er især eksporten af ”grøn” energiteknologi, der driver eksportfremgangen. Det viser en eksportopgørelse, som DI Energi og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har udarbejdet.
 
”Den internationale efterspørgsel på energieffektiv teknologi betyder, at der i disse år investeres milliarder af dollars i nye teknologier i hele verden. Jeg mener, det er vigtigt for Danmark at bevare vores styrkeposition på udvikling af grøn energiteknologi. Det er programmer som EUDP med til at understøtte” siger Rasmus Helveg Petersen.
Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077