Klimalov underskrevet af Dronningen

Publiceret 25-06-2014

Efter vedtagelse i Folketinget har Danmarks Klimalov været forbi dronningen, der med sin underskrift nu har stadfæstet loven.

Danmarks Klimalov vil sikre, at fremtidige regeringer har fokus på klimaproblemerne og skaber fremdrift i omstillingen til et samfund baseret på vedvarende energi og markant lavere udledning af drivhusgasser i 2050. Hvert år skal klima-, energi- og bygningsministeren sende en klimapolitisk redegørelse til Folketinget, som giver en status for udledningen af drivhusgasser, og hvordan vi overholder de internationale klimaaftaler.

Loven medfører desuden, at der nedsættes et permanent og uafhængigt klimaråd bestående af eksperter med højt fagligt niveau inden for energi, transport, bygninger, landbrug, miljø, natur og økonomi. Klimarådet skal mindst én gang om året komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen og bidrage til den offentlige debat om Danmarks klimaindsats.
 
Læs mere on Danmarks Klimalov her

Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077