Helveg: Et vigtigt skridt er taget i kampen mod klimaforandringerne

Publiceret 27-05-2014

Den Grønne Fond, der skal kanalisere klimastøtte til udviklingslande, kan snart begynde arbejdet. Det er resultatet af intense forhandlinger med en aktiv dansk indsats.

Klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen roser beslutningen, som betyder, at vi nu får en global fond, som er dedikeret klimatiltag i ulande, der kan sikre reduktion af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Fonden er desuden et vigtigt led i forhandlingerne om den globale klimaaftale, som efter planen skal vedtages i 2015 i Paris. Han bekræfter, at Danmark står klar med 100 mio. kroner til fonden.

Klimafinansiering er en forudsætning for at realisere de store og relativt billige reduktionspotentialer i ulandene, og for at de mest sårbare ulande kan gennemføre de nødvendige tilpasninger. Verdens udviklede lande, herunder Danmark, forpligtede sig på COP15 i København til at mobilisere 100 milliarder dollars om året til klimaindsatser i udviklingslande fra 2020.

En væsentlig del af støtten forventes at flyde gennem Den Grønne Fond. I denne uge nåede fondens bestyrelse til enighed om de sidste betingelser for, at fonden kan begynde at modtage bidrag. Det skete efter intense forhandlinger - bl.a. om hvilken type projekter fonden skal støtte.

Danmark, hvis bestyrelsesplads i fonden varetages af nationalbankdirektør Per Callesen med bistand fra bl.a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, bidrog aktivt til mødets succes. Som ansvarlig for forhandlingerne om fondens investeringsstrategi lykkedes det bl.a. at sikre et fokus på modtagerlandes ejerskab, herunder ift. gode rammebetingelser. Det er et afgørende element i at tiltrække klimarelevante investeringer i teknologier og løsninger, som kan reducere CO2-udledningerne. Netop fondens fokus på at fremme klimarelevante investeringer blev af flere mødedeltagere fremhævet som dét, der vil gøre fonden unik og attraktiv for donorer.

"Det er meget glædeligt, at Den Grønne Fond nu kan slå dørene op, og jeg er stolt over, at vi har bidraget aktivt til det. Fonden bliver et vigtigt instrument i kampen mod klimaforandringerne. Med den sikrer vi finansiering af klimatiltag i ulande, der kan bidrage til reduktion af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Og ikke mindst sender vi et positivt signal til de internationale klimaforhandlinger, der netop nu er på vej ind i en afgørende fase og skal munde ud i en global klimaaftale næste år i Paris.", siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Danmark var blandt de allerførste lande, der gav tilsagn om et konkret bidrag til fonden, og ministeren bekræfter tilsagnet om 100 mio. kr.

"Vi har ventet på denne besked, og jeg ser frem til, at pengene kommer ud at arbejde", siger Rasmus Helveg Petersen

Næste skridt i fondens arbejde er et møde for interesserede bidragsydere i slutningen af juni.