Finanslov sætter skub i den grønne omstilling

Publiceret 12-11-2014

Med finanslov for 2015 vil regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bringe Danmark tættere på målet om en 40 % lavere drivhusgasudledning i 2020. Finansloven indeholder initiativer til udbredelse af geotermi og varmepumper samt i alt 551,9 mio. kr. til klimatiltag fra 2015 til 2019

Regeringen har sammen med partierne bag klimaloven sat et mål om at reducere Danmarks drivhusgasudledninger med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Ifølge Energistyrelsens seneste tal mangler vi at reducere med 2 mio. ton for at nå dette mål. Med den nye finanslov for 2015 iværksætter regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti nu initiativer, der bringer Danmark et stykke tættere på målsætningen.

"Klimaudfordringerne er alvorlige, og de kræver handling nu. Med finansloven sætter vi nu yderligere skub i Danmarks grønne omstilling. Med klimapuljer og konkrete tiltag til omstilling af energisystemet, rykker vi en tand nærmere det fossilfrie samfund," siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Blandt initiativerne er et pilotprojekt og et rejsehold, der skal fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemet. Varmepumperne kan bruges til at lagre energien fra vindmøller. Det betyder, at Danmark kan anvende en væsentlig større mængde af vindenergien i energisystemet. Der afsættes samlet 67,2 mio. kr. til fremme af varmepumper.

"Det går rigtig godt med vindudbygningen i Danmark. Nu skal vi sørge for, at energisystemet kan følge med. Danmark er i færd med at skabe et intelligent energisystem i verdensklasse. Her spiller de eldrevne varmepumper en helt central rolle," siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Derudover understøtter finansloven også udbredelsen af geotermi. Mange steder i Danmark er der store potentialer for at hente varme fra jorden. Desværre er borearbejdet økonomisk risikofyldt. Derfor oprettes der en geotermiordning, der skal reducere geotermiselskabernes økonomiske risici. Ordningen får et indskud på 60,0 mio. kr.

Udover varmetiltagene indeholder finansloven puljer til fremme af energispare- og klimatiltag. Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2015 og 2016 til rådgivning og informationskampagner om energibesparelser samt oplysning om omstilling af energisystemet. Derudover afsættes der en pulje på samlet set 151,9 mio. kr. i 2015-2017 til klimatiltag. Udmøntningen af midlerne skal aftales mellem partierne bag finansloven i starten af 2015. Endelig er der afsat i alt 400 mio.kr., som skal udmøntes i 2018 og 2019. Disse midler vil blive udmøntet på baggrund af anbefalinger fra det nye uafhængige Klimaråd, som oprettes fra årsskiftet.

 

Fakta om klimatiltag i finanslov for 2015

  • Der afsættes i alt 55,2 mio. kr. til et pilotprojekt om storskala varmepumper i 2015 -2016. Derudover etableres der et rejsehold, der kan hjælpe de decentrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger. Der sættes i alt 12 mio. kr. af til rejseholdet i 2015 – 2017.
  • Der afsættes 60,9 mio. kr. til en geotermiordning. Midlerne indskydes over 3 år. De 60 mio. kr. udgør likviditet i ordningen, mens der afsættes 0,3 mio. kr. årligt (2015-2017) til et ekspertpanel. Det vurderes, at drivhusgasudledningen med de foreslåede tiltag på varmeområdet samt geotermi vil kunne reduceres med op til 170.000 ton CO2-ækvivalenter i 2020.
  • Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til rådgivning og informationskampagner vedrørende energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug energibesparelser samt oplysning om omstilling af energisystemet. Indsatsen skal fremme en folkelig inddragelse og mere folkelig debat om dansk energis fremtid.
  • Der afsættes en pulje på samlet set 151,9 mio. kr. i 2015-2017, som udmøntes til klimatiltag. Midlerne skal udmøntes på nye tiltag med fokus på omkostningseffektivitet for at opnå størst mulig klimaeffekt for midlerne. Regeringen, Enhedslisten og SF mødes primo 2015 for at aftale den specifikke udmøntning af midlerne.
  • I tilknytning til aftalerne om Vækstpakke 2014 og tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften er det endvidere aftalt at afsætte reserver på 150 mio. kr. i 2018 og 250 mio. kr. i 2019 til klimatiltag. Disse midler vil blive udmøntet på baggrund af anbefalinger fra Klimarådet, som oprettes fra årsskiftet. Derefter vil der blive taget stilling til den konkrete udmøntning.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen kan træffes gennem pressechef Jesper Caruso på telefon: 41729184 eller email: jesca@kebmin.dk

 

Kontakt
Jesper Caruso
4172 9184
jesca@efkm.dk