Er energieffektivitet nøglen til at begrænse den globale temperaturstigning i retning af en CO2-neutral fremtid?

Publiceret 19-11-2014

Er energieffektivitet nøglen til at begrænse den globale temperaturstigning i retning af en CO2-neutral fremtid?

FN’s miljøprogram (UNEP) offentliggør i denne uge sin 5. Emissions Gap Report. Det er den mest autoritative kilde til at vurdere ”gabet” mellem, hvad landene på den ene side har givet tilsagn om at gøre for at begrænse drivhusgasudledninger, og hvad der på den anden side er nødvendigt for at holde den globale opvarmning under 2 grader.

Rapporten er i modsætning til synteserapporten fra FN’s klimapanel baseret på dugfriske oplysninger om landenes tiltag. 

Den nye Gap-rapport viser, at skal vi holde os under 2-graders målsætningen, skal de globale CO2udledninger begynde at falde inden for en ganske kort årrække. Samtidig peger rapporten på løsninger, der kan lukke "gabet", hvis vi handler nu. Skal vi nå vores fælles 2-graders mål, kræves der global enighed om ambitiøse mål for bæredygtig udvikling og konkret politiske handling. Gap-rapporten har i år særligt fokus på energieffektivitet. Her kan klimavenlige løsninger inden for blandt andet bæredygtigt byggeri være særdeles effektive og samtidigt give en lang række positive sidegevinster for mere bæredygtig udvikling. 

Rapporten offentliggøres få dage før verdens lande samles til en ny runde klimaforhandlinger (COP20) i Lima, Peru. 

Rapporten bliver præsenteret i Danmark torsdag den 20. november, kl 15:00 – 15:45 i FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø. 

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, og leder af UNEP DTU Partnership, John M. Christensen, vil præsentere rapporten. Herefter vil ministeren og John Christensen sammen med direktør for Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, diskutere dele af rapporten med fokus på energieffektivisering.

Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål og gennemføre interviews. 

Pressemødet vil foregå på dansk. 

Tilmelding: 
Journalister og fotografer, der vil dække lanceringen i FN Byen skal tilmelde sig senest torsdag den 20. november kl. 9:00 til UNEP DTU's kontaktperson Mette Annelie Rasmussen, meta@dtu.dk, tlf. 26786718.

Det er nødvendigt med gyldigt pressekort eller billede-id for at få adgang til FN Byen.

Vær opmærksom på at sætte tid af til registrering og sikkerhedsprocedure ved indgang til FN Byen.

Vær også opmærksom på at der er begrænset parkering.

 

Kontakt
Rasmus Bjørn
Tlf.: 41 72 90 77
Mail: rasbj@efkm.dk