Ny aftale baner vejen for vedvarende energi på store kraftværker

Publiceret 26-11-2014

Kraftvarmeværker får fremadrettet flere støttemuligheder, hvis de omstiller til biomasse. Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 besluttet. Klima- energi- og bygningsministeren glæder siger over den politiske enighed, der baner vejen for en omstilling af de store kraftværker til biomasse og kan sikre virksomhederne stabile varmepriser.

Flere store kraftvarmeværker leverer i dag fjernvarme til virksomheder, der har brug for varme i deres produktionsprocesser. Det kan fx være gartnerierne. Som støttereglerne er skruet sammen i dag, kan disse virksomheder se frem store stigninger i varmeprisen, hvis kraftvarmeværkerne skifter fra fx kul til biomasse.

Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 nu besluttet at lave om. Derfor vil de kraftvarmeværker, der omstiller til biomasse, fremadrettet kunne kombinere anlægsstøtte fra VE til proces-ordningen med almindeligt pristillæg for el produceret på biomasse.  Den beslutning kan sætte skub i den grønne omstilling af kraftværkerne og samtidig være med til at sikre virksomhederne stabile varmepriser.

”Nu har vi fjernet endnu en bom på vejen mod omstilling af vores energisystem til hundrede procent vedvarende energi. Og samtidig har vi sørget for, at omstillingen ikke går ud over de danske virksomheder. Nu får virksomhederne ikke kun stabile varmepriser, men også grøn varme til deres produktion,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Forligskredsens beslutning forventes at træde i kraft i indeværende år. Derfor er det allerede nu muligt for kraftværkerne at søge om støtte og få tilsagn under de nye vilkår allerede i 2014. Konkrete projekter, som omhandler omlægning til biomasse på et kraftvarmeværk, der leverer fjernvarme til virksomheders procesformål, kan derfor fra dags dato sende en ansøgning til Energistyrelsen.

Som det er tilfældet for alle ansøgninger, afhænger et tilsagn om støtte af Energistyrelsens konkrete vurdering af ansøgningen. Tilsagn udmøntes derudover først endeligt efter individuel godkendelse fra EU-Kommissionen, der følger procedurerne for statsstøttegodkendelse.

Fakta

  • VE til proces-ordningen blev aftalt i Energiaftale 2012. Målet med ordningen er at reducere virksomhedernes fossile energiforbrug med 16 PJ og reducere CO2-udledningen med 1 mio. tons om året.
  • Folketingets finansudvalg vil blive forelagt et aktstykke vedrørende forligskredsens beslutning i indeværende år. Aktstykket gør det muligt at få tilsagn fra VE til proces-ordningen under de nye vilkår allerede i 2014.
  • Et egentligt lovforslag forventes fremsat i Folketinget i starten af det nye år.
  • Ved konkrete projekter, ansøgninger og spørgsmål om støttemulighederne kontakt Energistyrelsens VE til proces-team (http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ve-proces )
  • Et evt. tilsagn om støtte fra Energistyrelsen vil være betinget af individuel godkendelse fra EU-kommissionen.

Kontakt
Jesper Caruso
4172 9184
jesca@efkm.dk