Ny supercomputer giver bedre vejrudsigter

Publiceret 12-11-2014

Klimaet er under forandring. I en tid med hyppige skybrud og orkaner har danskerne brug for sikre og pålidelige vejrudsigter. Derfor investerer DMI nu i en supercomputer, der har omkring ti gange så stor regnekraft, som den man har i dag. Supercomputeren kommer til at stå i Island, hvor den skal køre på billig, grøn energi.

Alle taler om vejret. Nu gør DMI noget ved det. Danmarks Meteorologiske Institut køber en supercomputer (HPC, der står for High Performance Computer) med op til ti gange så stor regnekraft som sin forgænger. Det skal i fremtiden øge kvaliteten af DMI’s prognoser, varsler og vejrudsigter ved for eksempel skybrud.

De senere års mange skybrud giver stort behov for, at varslingen sker med større præcision og med et tidligere forvarsel. For at opnå dette kræves en mere avanceret vejrprognosemodel med en bedre geografisk opløsning og tilførsel af flere og mere detaljerede data, som f.eks. vejrradardata. Behandlingen af disse data og ikke mindst beregningen frem i tiden kræver en meget større regnekraft.

”Med større regnekraft får DMI’s meteorologer bedre styr på usikkerhederne i prognoserne. Det betyder blandt andet mere nøjagtige vejrudsigter og mere præcise varsler,” fortæller klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, som onsdag vil være i Island for at underskrive en samarbejdsaftale med den islandske miljøminister.

DMI køber ca. hver 6. år ny supercomputer, fordi en løbende forøgelse i regnekraft kommer danskerne til gode i form af mere præcise modeller. De seneste gange har computerne kostet i omegnen af 40 millioner kroner. I dag har DMI begrænsede muligheder for at gøre brug af den moderne teknik, fordi den nuværende supercomputer ikke har kræfter nok til at håndtere de ressourcekrævende datamængder.

HPC'en flytter til Island
HPC'en bliver som noget nyt ikke placeret ved DMI på Lyngbyvej i København, men ved det Islandske Meteorologiske Institut IMO nær Reykjavík i Island.

Fordelene ved placeringen i Island er, at den islandske elektricitet produceres ved vandkraft og geotermisk energi, og dermed er 100 procent CO2-neutral. Samtidig er der adgang til billig køling hele året på grund af det generelt kølige vejr. Ved at flytte DMI’s HPC-anlæg til Island spares 440 MWh om året svarende til 100 husstandes elforbrug. Endelig får vi et tættere nordisk samarbejde med fokus på det arktiske og nordatlantiske, som kan bidrage til at styrke fremtidens vejrprognoser, -udsigter og varsler.

Ved at mindske udgifterne til strøm og køling får DMI råd til mere supercomputer for det bevilgede beløb. I de tidligere HPC-løsninger gik omtrent halvdelen af beløbet til indkøb og halvdelen til strøm, køling og vedligehold i HPC’ens levetid. Med den islandske løsning bliver fordelingen nærmere 70-75 procent til indkøb og 25-30 procent til strøm, køling og vedligehold.

”Det giver jo mening, fordi vi altid søger de grønnest mulige løsninger. Og her er Island et godt valg,” siger Rasmus Helveg Petersen.

Den nye HPC forventes installeret i løbet af 4. kvartal 2015. Indkøbet er endnu ikke sendt i udbud, så DMI ved endnu ikke præcist, hvor kraftig HPC'en bliver. Målet er dog omtrent en tidobling af DMI's regnekraft i forhold til i dag.

Tidsplan

  • Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen vil onsdag den 12. november være i Island, hvor han underskriver et Memorandum of Understanding med sin islandske kollega, Miljøministeren.
  • Udbud offentliggøres sidst i november 2014.
  • Ny supercomputer installeres og idriftsættes i 4. kvartal 2015

 

Kontakt
Jesper Caruso
4172 9184
jesca@efkm.dk