Tre ministre vil bygge med gamle mursten

Publiceret 03-11-2014

Klima-, energi- og bygningsministeren står sammen med miljøministeren og ministeren for by-, bolig- og landdistrikter i spidsen for en indsats, der skal sætte fokus på genbrug af gamle mursten i vores bygninger. Indsatsen er en del af et større initiativ for større genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Når vi i dag nedriver eller renoverer bygninger, er der sjældent fokus på, om nogle af byggematerialerne kan genbruges. Det medfører et generelt ressourcespild, der koster både vores klima og miljø dyrt. Det betyder samtidig, at vi destruerer f.eks. gamle mursten, der stadig er af høj kvalitet. Derfor sætter klima-, energi- og bygningsministeren, miljøministeren og ministeren for by-, bolig- og landdistrikter nu gang i et pilotprojekt, der skal fremme genbrug af bl.a. mursten i byggeriet.

Det giver rigtig god mening at genbruge gamle mursten, der stadig kan være af høj kvalitet. Jeg overbevist om, at vi kan skabe et nyt og ressourcebevidst marked, der kan fremme det bæredygtige byggeri i Danmark, hvis vi netop bliver bedre til genbrug i byggeriet. Når vi genbruger de gamle mursten, tænker vi ikke alene ressourcebevidst, vi kan samtidig tilføre vores byggeri nogle detaljer og en historie, der også på andre måder har stor værdiSå der er meget at vinde ved at undersøge mulighederne lidt nærmere,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Genbrug af gamle mursten og andre byggematerialer, som f.eks. vinduer eller lignende, stiller krav til nedrivnings- og renoveringsmetoderne og kræver særlige processer for f.eks. rensning af materialerne. Pilotprojektet skal derfor bl.a. følge op på de initiativer, der allerede er igangsat i forhold til genbrug af mursten og på den baggrund kortlægge de eventuelle barrierer og potentialer for genbrug. Samtidig skal muligheden for generelt at fremme genbrug af byggevarer undersøges nærmere.

 ”Der er store mængder ressourcer i vores bygge- og anlægsaffald, som det giver rigtig god mening at bruge igen. Det skal selvfølgelig ske uden risiko for miljø, sikkerhed og sundhed. Derfor skal vi forhindre, at for eksempel miljøfarlige stoffer bliver spredt, når vi udnytter ressourcerne i byggeaffald. Når du tager et gammelt vindue og sætter det ind i et nyt byggeri, er det vigtigt, at miljøfarlige stoffer ikke kommer ind i dit nye byggeri. Derfor skal vi fjerne de farlige stoffer fra affaldsstrømmen, og sørge for, at det bliver nemmere at udnytte de rene materialer bedst muligt i nye byggerier,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Genbrug af mursten kan indgå i mange forskellige typer byggeri og give nye muligheder på flere fronter.

”Vi bruger over de næste år samlet set cirka 700 millioner kroner på nedrivning og istandsættelse i vores landdistrikter. Med ekstra fokus på genanvendelse kan vi sikre bedre økonomi i genanvendelse af byggematerialer fra nedrivninger, så markedet bliver udviklet, og vi får skabt nye lokale arbejdspladser,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Initiativet er en del af regeringens byggepolitiske strategi, der bliver lanceret den 7. november.

Kontakt
Jesper Caruso
4172 9184
jesca@efkm.dk