Staten får mere energirigtigt byggeri med nyt OPP-projekt

Publiceret 09-10-2014

Bygningsstyrelsen opfører nyt kontorhus på Kalvebod Brygge som et OPP-projekt, hvor bl.a. projektering, etablering, drift, vedligehold og finansiering er samlet i ét udbud. Der er tale om et af de største OPP-projekter i Danmark til dato. Klima-, energi- og bygningsministeren ser frem til at høste erfaringer med samarbejdsformen, som forventes at gavne både økonomien og energieffektiviteten.

Kalvebod Brygge vil i fremtiden byde på et 41.000 kvadratmeter stort kontorbyggeri, der skal huse Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen og Banedanmark, som tilsammen har over 2.000 ansatte. Det er et konsortium med bl.a. entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, der har vundet den 20-årige OPP-kontrakt på byggeriet.

Kontorhuset på Kalvebod Brygge giver os mulighed for at gøre nye erfaringer med OPP-modellen. For det første skaber modellen økonomisk sammenhæng mellem anlægsudgifterne og den efterfølgende drift af bygningen. For det andet giver modellen et godt incitament til fra starten at indarbejde den mest energieffektive løsning i byggeriet. Derfor håber jeg også, at projektet kan være med til at sætte gang i endnu flere OPP-projekter i fremtidens byggeri,” siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Ved offentlige bygge- og anlægsprojekter har man traditionelt adskilt projekteringen og selve opførelsen af byggeriet fra den efterfølgende drift og vedligehold. Med OPP-modellen anlægger man fra starten et totaløkonomisk perspektiv på projektet og regner driftsomkostninger – og dermed også energiforbrug – med i projekteringen. Leverandøren af byggeriet stiller gennem kontrakten garanti for driftsudgifterne i en periode, der ofte vil strække sig over 20-30 år.

Byggeriet på Kalvebod Brygge markerer samtidig et brud med mange års vanetænkning for staten i forhold til at bo i Indre By.

Der er ingen grund til, at staten ikke også begynder at søge mod beliggenheder, der stadig ligger centralt og giver medarbejderne gode transportmuligheder, men samtidig betaler sig økonomisk. Det indre København er dyrt at bo i – også for staten. Med kontorhuset på Kalvebod Brygge får vi et byggeri, der stadig er helt tæt på byen, men giver nogle andre muligheder og faciliteter for medarbejderne, siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen”.

Bygningen på Kalvebod Brygge skal stå færdig 1. juni 2018, og byggeriet forventes sat i gang i oktober 2015. Udover entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S indgår også Nordea Pension Danmark, Ejendomsselskab A/S, Arkitema Architects og MOE A/S i samarbejdet.

Fakta om OPP

Offentligt Privat Partnerskab (OPP) betyder, at det offentlige udbyder opførelse, finansiering, design, etablering, drift og vedligehold som én samlet opgave.

Kontakt:
Loa Brix
4172 9076
lobri@efkm.dk