Klimaministeren vil have studerende til at arbejde med løsninger på klimaforandringerne

Publiceret 01-09-2014

Op til studiestart opfordrer Klima-, Energi-, og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen kommende specialeskrivere til at bidrage til, at Danmark kan blive helt fri for fossile brændsler i 2050. Initiativet skal sikre, at Danmark også i fremtiden vil være blandt verdens fremmeste leverandører af grønne løsninger.

Danmark skal gå foran i kampen mod klimaforandringerne, og det er regeringens mål, at Danmark skal være fri for fossile brændsler i 2050. Før sommerferien offentliggjorde Klima-, Energi- og Bygningsministeriet en analyse, der dokumenterede, at det er muligt at nå regeringens mål om at sige farvel til fossile brændsler inden 2050. Men studiet viste også, at ikke alle tekniske løsninger er helt grydeklar.  Der er behov for at udvikle bedre løsninger til at lagre vores energi, at udvikle det smarte energinet og løsninger, der sikrer at vi får en grøn transportsektor.

Det er ministerens ambition, at Danmark også i fremtiden skal være blandt de allerdygtigste, når det gælder udviklingen af løsninger på klimaudfordringerne. Vi skal ikke bare bekæmpe klimaforandringerne, men også leve af det i fremtiden.

Klima-, Energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen udtaler: ”Der er en kæmpe kreativitet og viden blandt de studerende på de danske universiteter. Danmark skal gå forrest i kampen mod klimaforandringerne, og vi har brug for, at de studerende tænker med. Jeg glæder mig til at se deres løsninger, for jeg er overbevist om, at det er dem vi skal leve af i fremtiden.”

Den ambitiøse danske politik betyder, at verden kigger os over skulderen, og der er stor efterspørgsel efter grønne danske løsninger rundt om i verden. Det er de løsninger, vi skal leve af i fremtiden. Derfor opfordrer Klima- Energi- og Bygningsministeren nu de specialestuderende på landets universiteter til at udvikle løsninger på de udfordringer i samarbejde med ham selv og ministeriet.

Ministeren inviterer derfor studerende inden for forskellige studieretninger til at skrive speciale inden for lagring af energi, smart energi og grøn transport. De studerende, der får tilbudt en specialeaftale, får tilbudt 2 sparringsmøder i løbet af processen, og ministeriet stiller viden til rådighed for dem. De studerende får mulighed for at fremlægge resultaterne for klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Kontakt:
Anna Riis Hedegaard
4172 9034
anrhe@kebmin.dk