Rasmus Helveg ønsker snarlig løsning i problemstillingen om EU-kommissionens kritik af dansk PSO

Publiceret 08-09-2014

Energistyrelsen har den 5. september 2014 modtaget EU-Kommissionens svar på drøftelserne om PSO-ordningen. EU-Kommissionen fastholder, at den eksisterende ordning er traktatstridig. Klima-, energi- og bygningsmininster Rasmus Helveg Petersen meddeler, at han personligt vil følge op over for EU's konkurrencekommisær.

EU-Kommissionen mener, at det danske PSO-system er diskriminerende over for importeret elektricitet, da det danske PSO-gebyr pålægges al el, som forbruges i Danmark, mens det kun er indenlandsk produceret el, som har adgang til de støtteordninger, som finansieres af PSO’en.

Det er ikke hele PSO-systemet, der skal ændres, men alene problemstillingen i forhold til importeret elektricitet, der skal håndteres.

Sagen har skabt usikkerhed blandt både virksomheder og borgere om afregningspriser på el og om de lempelser af PSO’en vi gennemførte i vækstaftalen. Den usikkerhed kan vi ikke leve med. Jeg vil derfor personligt følge op over for konkurrencekommissær Almunia, så vi hurtigst muligt kan finde en stabil løsning”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

EU-Kommissionen har opfordret Danmark til at fremsætte konkrete svar, der kan adressere problemstillingen. Kommissionens svar forudsætter yderligere afklaring med Kommissionen om en hurtig løsning på sagen.

”Jeg er meget optaget af, at der findes en løsning, som passer til de danske forhold. Jeg kan ikke sige nu, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud, men én ting er sikker, og det er, at vi også i fremtiden støtter grøn energi, så vi kan fortsætte omstillingen væk fra kul, olie og naturgas”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Kommissionen har tilkendegivet, at der skal findes en løsning på problemstillingen omkring PSO-systemet, før de verserende statsstøttesager vedrørende solceller og vindkraft kan godkendes.

”Det er vigtigt, at der findes en snarlig og smidig løsning på sagen, så vi kan komme videre med de verserende statsstøttesager om vind og sol, som afventer en afgørelse i Kommissionen, og så vi kan få gennemført de PSO-relaterede dele af vækstaftalen, som netop er indgået”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Klima-, energi- og bygningsministeren har bedt Energistyrelsen om at indlede en dialog med Kommissionen om en hurtig løsning på sagen, så de mange borgere, der venter på støtte til bl.a. solceller og husstandsvindmøller, som Folketinget har vedtaget, kan få afsluttet den lange ventetid.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen kontaktes via pressechef Ture Falbe-Hansen, Mobil: +45 2513 7846, email: thfah@kebmin.dk

Kontakt:
Loa Brix
4172 9076
lobri@efkm.dk