Helveg indvier nyt kabel til Norge

Publiceret 12-03-2015

Kronprins Frederik og den norske Kronprins Haakon indvier sammen med klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen en ny 140 kilometer lang elforbindelse mellem Danmark og Norge. Den nye forbindelse vil både bidrage til lave elpriser og høj forsyningssikkerhed i Danmark.

Med det nye kabel Skagerrak 4 mellem Danmark og Norge kan de to lande i fremtiden udveksle 70 % mere strøm imellem sig. Kablet bliver i dag indviet af klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, Kronprins Frederik og den norske Kronprins Haakon.

Den samlede kapacitet i kablerne mellem Danmark og Norge er nu på 1.700 MW, hvilket svarer til omkring en fjerdedel af Danmarks samlede elforbrug på en mørk og kold vinterdag. Med nye stærke elforbindelser til udlandet får Danmark mulighed for at øge udvekslingen af el på det nordiske marked. Det forbedrer markedet, og det giver os bedre mulighed for at udnytte vind- og vandkraft.

”Med den nye forbindelse kan vi i endnu højere grad udnytte vindkraften, og sælge den videre, når den efterspørges i Norge, og vi kan udnytte den norske vandkraft i perioder med mindre vind. Den nye forbindelse giver også bedre vilkår for konkurrencen på elmarkedet. Så sent som i går så vi i en ny opgørelse fra Energistyrelsen, at danske virksomheders elpriser er lavere end både de tyske og de engelske. Det skyldes i høj grad vores kabler til Norge, Sverige og Nordtyskland. På dette område er vi sammen med de nordiske lande langt foran de ambitioner, der er om EU's energiunion” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Elforbindelserne til udlandet er med til at give Danmark en høj forsyningssikkerhed. Ifølge de seneste opgørelser ligger Danmark nummer to i Europa med en forsyningssikkerhed på 99,996 %. Indvielsen af Skagerrak 4-forbindelsen falder sammen med 100-året for Danmarks første elforbindelse til udlandet.

Den nye forbindelse er den fjerde elforbindelse over Skagerrak. Udover indvielsen af Skagerrak 4-kablet markerer Energinet.dk i dag, at en helt ny og kraftigere 175 kilometer lang højspændingsforbindelse mellem Tjele og Kassø ved den dansk tyske grænse er taget i brug. Kassø-Tjele-linjen er rygraden i det vestdanske elnet.          

Danmarks kabelforbindelser til udlandet                                         

Fakta

 • Skagerrak 4-kablet består af 140 km søkabel fra Bulbjerg ved Jammerbugten over Skagerrak til Kristiansand i Norge, 90 km landkabel fra Bulbjerg til Tjele ved Viborg og ca. 10 km landkabler i Norge. Forbindelsen er i alt 240 km lang.
   
 • Indvielsen af Skagerrak 4 falder sammen med 100-året for Danmarks el-samhandel med udlandet. Den første forbindelse blev etableret mellem Helsingør i Danmark og Helsingbor i Sverige i 1915.
 • Skagerrak 4 forbindelsen har en udvekslingskapacitet på 700 MW. Det er en forøgelse på 70 % i forhold til de eksisterende 3 kabler mellem Danmark og Norge. Skagerrak 1-3 har tilsammen en kapacitet på ca. 1000 MW. Med Skagerrak 4 øges kapaciteten til i alt 1700 MW. Til sammenligning har havvindmøllerne ved Anholt en samlet kapacitet på 400 MW. Danmarks samlede eksportkapacitet er på 6520 MW, hvilket svarer til vores samlede forbrug på en kold og mørk vinterdag.
 • Det samlede anlægsbudget for Skagerrak 4 er på ca. 3,3 mia. kr. Den danske del af investeringen udgør ca. 1,8 mia. kr. Projektet forventes realiseret under budget.
   
 • Skagerrak 4-projektet har modtaget EU-støtte, i alt 23,8 mio. kr. fra Trans-European Energy Networks, hvoraf de 16,3 mio. er modtaget.

 

TEMA: Læs om 100 års sammenhængende energisystem her

Se billeder af Danmarks første kabel til udlandet her

Læs om danske elpriser her

Se en sammenligning af Danmarks forsyningssikkerhed med andre lande

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi