OverskriftLone Fønss Schrøder i spidsen for revision af byggeriets aftalesystem

Publiceret 09-03-2015

Erhvervskvinden Lone Fønss Schrøder bliver formand for det udvalg, der skal revidere byggeriets aftalesystem (AB-systemet). Lone Fønss Schrøder har en lang karriere i forskellige ledelsesfunktioner i Mærsk bag sig og sidder i flere nationale og internationale bestyrelser. Hun har også været adm. direktør for det svenske rederi Wallenius.

Det mere end 20 år gamle aftalesystem i byggeriet skal moderniseres, så det kan håndtere de udfordringer, som byggebranchen står overfor i dag. Lone Fønss Schrøder vil stå i spidsen for arbejdet, som ventes at tage 3 år.

Byggeriet i Danmark har brug for det internationale udsyn og blik for konkurrencedygtighed, som netop Lone Fønss Schrøder kan tilføre.  Jeg er sikker på, at hun med sin erfaring kan lede udvalgets arbejde henimod et mere smidigt og effektivt system, der vil gavne hele den danske byggebranche”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Revisionen af byggeriets aftalesystem er et af de helt centrale initiativer i regeringens byggepolitiske strategi fra november 2014. Moderniseringen skal være med til at styrke produktiviteten og konkurrencen i den danske byggebranche.

Byggeriets parter er med i udvalget
AB-udvalget vil bestå af repræsentanter for de 14 af byggeriets parter, der i september 2014 blev enige om det kommissorium, der sammen med byggepolitisk strategi skal danne grundlag for revisionen. En helt central opgave for formanden bliver at opnå enighed i udvalget om gode og juridisk holdbare ændringer og sikre, at formålene i kommissoriet opfyldes.

Jeg ved, at parterne brænder for at komme i gang med dette vigtige arbejde, og jeg ser frem til, at vi hurtigst muligt kan indkalde til første møde i udvalget. Jeg glæder mig til at møde de mange kompetente og erfarne personer, som skal sidde med om bordet. Vi står over for en spændende og historisk opgave, som jeg er stolt over at blive en del af”, siger Lone Fønss Schrøder.

AB-udvalget vil blive udpeget formelt om ganske kort tid. Arbejdet omfatter revision af de tre frivillige standardaftalevilkår (”almindelige betingelser”) AB 92, ABR 89 og ABT 93, som benyttes som aftalegrundlag i størstedelen af alle byggesager.

Formanden og AB-udvalget vil blive bistået af et sekretariat, der er forankret i Energistyrelsen. 

For henvendelser til ministeren kontakt pressemedarbejder Rasmus Bjørn, 4172 9077, 

For henvendelser om udvalget generelt kontakt fuldmægtig i Energistyrelsen Sofie Grub Turley, 3392 7525, 

Fakta

  • Revision af det danske aftalesystem er et af initiativerne i regeringens byggepolitiske strategi, der blev lanceret i efteråret 2014.
  • AB-aftalerne er agreed documents. Revisionsarbejdet hviler derfor på, at byggeriets parter skal nå til fuld enighed om indholdet af AB-systemet.
  • Lone Fønss Schrøder er uddannet økonom og cand.jur. i 1988. Hun er Senior Advisor for CREDIT SUISSE og sidder i dag i bestyrelserne for bl.a. Volvo, Saxo Bank og IKEA Group.