Ny bestyrelse for GEUS

Publiceret 16-12-2016
EFKM

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2017 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2020.

Professor Minik Thorleif Rosing er genudpeget som formand for GEUS´ bestyrelse. Minik Rosing er uddannet geolog og har en stor forskningserfaring fra sine mange års undersøgelser af geologien i Grønland. Hans arbejde har også omfattet formidling af forskningen, og han har i flere år været aktiv i forskellige forskningsrelaterede kommissioner, videnskabelige råd og bestyrelser, herunder som medlem af bestyrelsen for GEUS siden 2005. 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt udtaler i den forbindelse:

- GEUS spiller en helt central rolle som rådgivnings- og forskningsinstitution i forhold til vores geologiske viden om både Danmark og Grønland. Jeg er glad for, at vi med den nye bestyrelse og med Minik Thorleif Rosing som bestyrelsesformand kan sikre, at GEUS kan fortsætte sit vigtige arbejde. Det er jo bl.a. den viden GEUS leverer, der kan bidrage til, at vi kan blive endnu dygtigere til at bruge nogle af de vedvarende energiformer, vores undergrund gemmer på.

 

Den nye bestyrelse for GEUS ser sådan ud:

Formand:

 • Professor Minik Thorleif Rosing.

 

Medlemmer:

 • Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA.
 • Direktør for forskning og udvikling Jesper Sand Damtoft, Cementir Holding S.p.A.
 • Direktør Martin Næsby, Administrerende direktør, Olie Gas Danmark.
 • Viceadministrerende direktør for Landbrug og Fødevarer og direktør for Seges, Anne Lawaetz Arhnung.
 • Prodekan Morten Pejrup, Professor, Københavns Universitet.
 • Lektor Christine Schøtt Hvidberg, Københavns Universitet.
 • Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet.
 • Økonomidirektør Peter Christiansen. Mittarfeqarfiit/Grønlands Lufthavne.
 • Geodatalog Frands Schjødt, GEUS. Medarbejderrepræsentant.
 • Laboratoriefuldmægtig Annette Ryge, GEUS. Medarbejderrepræsentant.

 

Tilforordnede medlemmer:

 • Vicedirektør Mads Leth-Petersen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljø- og Fødevareministeriet.
 • Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

 

Yderligere information GEUS:

Kommunikationschef Mette Buck Jensen
+ 45 61 66 61 59 

 

Kontakt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressemedarbejder Kirsten Tode
+4172 9021