Regeringen underskriver historisk billige havvindmølleparker

Publiceret 22-12-2016
Energi Klima

Vattenfall og energi-, forsynings- og klimaministeren underskriver i dag torsdag koncessionsaftalerne for havvindmølleparken Kriegers Flak og de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Buddet på Kriegers Flak i Østersøen er en sensationelt lav pris på i alt 37,2 øre/kWh, som stadig er verdens laveste nogensinde for havvindmøller.

Underskrifterne sættes efter at Folketinget mandag den 19. december enstemmigt vedtog den lov, som fastsætter pristillæggene for Kriegers Flak, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. 

”Det er en god dag i dag, hvor Danmark cementerer sin placering som et globalt udstillingsvindue og foregangsland. Det er et godt skridt på vejen mod regeringens mål om 50 pct. vedvarende energi i 2030. Jeg er stolt af den danske udbudsmodel som er med til at drive priserne ned. Det er godt nyt for den grønne omstilling, sådan som priserne er raslet ned bare i år,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Buddene på tre havvindmølleparker blev offentliggjort i efteråret 2016. Efterfølgende var det ikke muligt at tage endelig stilling til parkerne, da der udestod en løsning vedr. finansieringen af pristillæggene. Da regeringen den 17. november 2016 indgik en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven, blev det muligt for energiforligskredsen at acceptere buddene fra Vattenfall på de tre parker.

Energistyrelsen vil hurtigst muligt udstede etableringstilladelserne, hvorefter det står Vattenfall frit for at sætte arbejdet endeligt i gang. Det er også Vattenfall, der vandt udbuddet af Horns Rev 3, og virksomheden har således vundet samtlige af Energiaftalens tre udbud af havvindprojekter.

 

Fakta om Kriegers Flak

 • Havvindmølleparken skal opføres i Østersøen på Kriegers Flak, øst for Møn, hvor den korteste afstand til kysten er ca. 15 km.
 • Kriegers Flak havvindmøllepark vil være på 600 MW, og er dermed den største havvindmøllepark i Danmark og Østersøen. Havvindmølleparken opføres mellem 1. januar 2019 og 31. december 2021. 
 • Kriegers Flak kan producere strøm svarende til mere end 600.000 husstandes årlige elforbrug. Når havmølleparken er fuldt ud i drift, vil den øge den andel af elproduktionen, som er baseret på vindkraft, med syv procentpoint.
 • Elnetforbindelsen til Kriegers Flak forbinder også de tyske havmølleparker Baltic 1, Baltic 2 og Kriegers Flak med hinanden. Derved skabes verdens første havbaserede elnet, der kombinerer vindenergi med muligheden for at udveksle strøm mellem to lande.
 • Selve ilandføringen koster 3,1 mia. kr. og den medfølgende udenlandsforbindelse til Tyskland koster 1,4 mia. kr. Nettilslutningen skal være klar, så de første vindmøller kan kobles på elnettet fra 1. januar 2019. EU støtter Kriegers Flak nettilslutningsprojektet med op til 1,1 mia. kr. fra det europæiske genopretningsprogram for energiområdet. Det er Energinet.dk som står for ilandføringen af Kriegers Flak.
 • Med Vattenfalls bud på 37,2 øre/kWh vil de samlede støtteomkostninger til at opføre de 600 MW være 3,5 mia. kr. for hele støtteperioden 2020-2032

 

Fakta om Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

 • Resultatet af udbuddet af det kystnære havmølleprojekt er to havmølleparker. Den ene bliver på 170 MW ved Vesterhav Nord (området ud for Harboøre Tange ved den jyske vestkyst). Den anden bliver på 180 MW ved Vesterhav Syd (området ud for Holmsland Klit ved den jyske vestkyst). Begge steder skal vindmøllerne stå mindst 4 km fra kysten. Havvindmølleparkerne skal senest være opført den 31. december 2020. 
 • Tilsammen kan de to parker producere strøm svarende til mere end 350.000 husstandes årlige elforbrug. Når havmølleparkerne er fuldt ud i drift, vil den øge den andel af elproduktionen, som er baseret på vindkraft, med fire procentpoint.
 • Med Vattenfalls bud vil de samlede støtteomkostninger til at opføre de 350 MW kystnære vindmøller være 3,6 mia. kr. for hele støtteperioden 2020-2032. Omkostninger til ilandføringen indgår i budprisen og de samlede omkostninger.

 

Fakta om priserne på havvind i Danmark

Budprisen på havvindmøller er faldet markant de seneste år, og Vattenfalls bud på Kriegers Flak på 37,2 øre/kWh er det laveste bud på havvindmøller i verden. Ligeledes er budprisen på de to kystnære havvindmølleparker på 47,5 øre/kWh betragteligt lavere end de fleste andre priser på det gældende europæiske marked. De lavere priser antages at være et resultat af et mere modent marked med flere leverandører og dermed større konkurrence. Desuden er der sket teknologispring f.eks. til større mølletyper, som kræver færre fundamenter og mindre installation og forventeligt færre driftsomkostninger, samt bedre netløsninger.

 

Prisudviklingen siden 2010:

 • Anholt Havvindmøllepark (400 MW) – 105,1 øre/kWh (2010-priser)
 • Horns Rev III (400 MW) – 77,0 øre/kWh (2015-priser)
 • Kystnære vindmøller (350 MW) – 47,5 øre/kWh (2016-priser)
 • Kriegers Flak (600 MW) – 37,2 øre/kWh (2016-priser)

 

Kontaktinfo
Pressechef
Jesper Caruso
4172 9184