Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er på Folkemødet 2016

Publiceret 21-03-2016
Energi

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncern er for første gang på Folkemødet for at give vores besyv med i debatter og andre arrangementer på hele ministeriets område.

Vi stiller os derfor til rådighed for relevante organisationer, der ønsker at have os til at deltage i debatter o. lign.

Vi stiller op:

 • Morten Bæk, direktør for Energistyrelsen, stiller sig til rådighed for debatter indenfor energi, tele, klima og forsyning.
   
 • Anne-Sofie Jensen, vicedirektør og Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, vil gerne stille sig til rådighed for relevante debatter om, hvordan data skaber viden, effektivisering og vækst.
   
 • Marianne Thyrring, direktør og Katrine Krogh Andersen, forskningschef, DMI, stiller sig til rådighed for debatter og møder om vejr, klima og hav generelt. Desuden indenfor vores forskellige forskningsområder i bl.a. globalt klima, Grønland og Arktis og håndtering af ekstremvejr nu og i fremtiden. 
   
 • Konstitueret direktør Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne.
   
 • Flemming Larsen, direktør for GEUS, vil gerne stille sig til rådighed for relevante debatter inden for grøn energiomstilling, klimatilpasning og bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressourcer.


Kontakt os på  for mere information.

 

Kontakt: Kommunikationsrådgiver, Stine Torp Carlsen, 41 72 91 92