Flere penge til fremtidens energiforskning

Publiceret 03-11-2017
Ny teknologi Energi

Energiforskningen står til at få et markant løft til næste år, hvor regeringen og partierne bag Forskningsreserven vil afsætte over 500 mio. kr. til energiforskning. Det er især det succesfulde program for udvikling og demonstration af energiteknologi (EUDP), der bliver styrket med 200 mio. kr. svarende til en stigning på 25 pct. i forhold til året før. Det vil bidrage til at fastholde Danmarks position som et foregangsland på udviklingen af morgendagens energiteknologi, bidrage til at nå regeringens mål om at fordoble eksporten af energiteknologi frem mod 2030 og skabe danske arbejdspladser.

Flere penge til fremtidens energiforskning

Regeringen og partierne bag Forskningsreserven for 2018 (S, DF, RV og SF) blev i tirsdags enige om at tilføre 200 mio. kr. til det succesfulde Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Derudover har regeringen i sit finanslovsudspil for 2018 afsat 202,7 mio. kr. til EUDP, så midlerne til EUDP står til at stige 25 pct. fra 2017 til 2018 og runde i alt ca. 400 mio. kr. til næste år. Dermed runder de samlede midler til energiforskning i 2018 i alt over en halv mia. kr.

“Den grønne førertrøje sidder godt på Danmark, og det skal den blive ved med, hvis det står til regeringen. Forskningsreserven var på 1 mia. kr. i år, og jeg er utrolig glad for, at hver femte krone gik til energiforskning, som, vi ved, er med til at udvikle morgendagens energiteknologier, giver eksportordrer til danske virksomheder og skaber arbejdspladser i hele landet. Regeringens ambitioner rækker længere, og derfor har vi sat yderligere penge af til energiforskning i vores finanslovsudspil. Alt i alt ser det altså ud til, at energiforskningen runder en halv mia. kr. til næste år,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Mission Innovation

Regeringen anser forskning og udvikling på energiområdet som en vigtig del af fundamentet for Danmarks styrkeposition inden for grøn omstilling, og det er et område, som regeringen prioriterer højt. Det sker blandt andet som led i den danske deltagelse i det internationale energisamarbejde, “Mission Innovation”, hvor regeringen arbejder for at afsætte flere penge til energiforskningen i de kommende år.

Regeringen har med Danmarks deltagelse i Mission Innovation-initiativet forpligtet sig til at fordoble midlerne til energiforskning frem mod 2020 til mindst 580 mio. kr. i 2020 ifht. 2015/2016-niveau. Derfor ser regeringen gerne en glidende indfasning af stigningen i energiforskningsmidlerne frem mod 2020.

”For hver krone vi investerer i det succesfulde EUDP-program øger virksomhederne omsætningen med 2,7 kr. og eksporten med 2 kr., så det er en rigtig god forretning, der både gavner klima, økonomi og beskæftigelse. Derfor vil regeringen fortsætte med at styrke EUDP-programmet de næste år, for regeringen arbejder målrettet på at styrke udviklingen af ny energiteknologi til gavn for vækst, beskæftigelse og eksport på energiområdet. Det er noget, jeg er meget glad for, så vi sikrer, Danmark også fremover kan levere det, resten af verden efterspørger,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Stigende ambitioner

Midlerne til energiforskning er faldet hvert år siden 2010, men udviklingen blev vendt i 2017 hvor midlerne steg for første gang i 7 år. Regeringen arbejder for at stigningen skal fortsætte, så det i 2020 bliver afsat i alt 580 mio. kr. til energiforskning.

 undefined

Anm.: a) Innovationsfondens midler fra 2010-2014 opgjort ved at lægge Højteknologifondens og Det Strategiske Forskningsråds bevillinger sammen. b) Innovationsfondens bevilling i 2018 er ekskl. ikke-øremærkede midler fra fondens åbne calls, hvorfor der kan komme yderligere midler til energiforskningen i løbet af 2018. Dette er ikke muligt at estimere pt.

 

Fakta

  • EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark energieffektiv og uafhængig af fossil energi i 2050. 

  • Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner og en øget eksport på 2 kroner for hver støttekrone i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, / 41729184