Energiministeriet har ikke leveret forældede eller urigtige oplysninger

Publiceret 07-06-2018
Energi Debat

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har hverken leveret forældede eller urigtige oplysninger i sagen om højspændingsledninger i Syd- og Vestjylland.

Sådan fremgår det ellers af to artikler og en forsidehenvisning i dagens udgave af Jydske Vestkysten (torsdag den 7. juni 2018). Det korte og korrekte svar på disse påstande er følgende to svar til EFK-udvalget, som kan efterprøves på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

 

  •         I spørgsmål 233 fra april 2018 spørges der til, om ministeren kan genkende et billede, der tegnes i Jydske Vestkysten. Som svar på dette spørgsmål oplyser ministeren bl.a., at Energinet har undersøgt alternative løsningsmuligheder til 400 kV-ledningerne. Disse alternative løsningsmuligheder indgik i Energinets ansøgning med business case fra 2015 til etablering af højspændingsledningerne og Viking Link, som EFK-udvalget blev orienteret om i forbindelse med godkendelsen af projektet. De undersøgte løsningsmuligheder gengives i svaret, da svaret går på, hvad der er undersøgt.

 

  •         I spørgsmål 250 fra maj 2018 spørges der konkret til, hvad det vil koste at etablere tre parallelle 150 kV-kabelforbindelse. Til svar på dette spørgsmål indhenter ministeriet bidrag fra Energinet, som oplyser en estimeret omkostning på anlæg af ledningerne. Svaret nævner derudover, at de anvendte analyseforudsætninger i løsningsmuligheden med tre parallelle 150 kV-kabelforbindelser har ændret sig med nye kystnære møller og flere landmøller end forudsat i business casen for projektet i 2015, da svaret går på, om dette er et reelt alternativ til 400 kW-ledningen.

 

Læs hele svaret på de to spørgsmål her:

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/efk/spm/233/svar/1485044/1887449/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/efk/spm/250/svar/1495049/1905148.pdf

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, / 41729184.