Ny aftale om fremtidssikret Energinet

Publiceret 08-05-2018

Energinet er vokset fra sin nuværende hvile-i-sig-selv regulering fra 2004. Derfor er der indgået en bred politisk aftale om en fremtidssikret regulering af Energinet.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en politisk aftale om en fremtidssikret økonomisk regulering af Energinet.

Aftalen indebærer, at der lægges et loft over Energinets opkrævning hos forbrugere og virksomheder samtidig med, at der stilles tydeligere krav om effektiviseringer i Energinet. Aftalen skal dermed komme forbrugere og virksomheder til gavn og bane vejen for en effektiv indpasning af vedvarende energi og grøn omstilling.

”Som forbrugernes minister er det vigtigt for mig, at Energinet får en fremtidssikret regulering, der både er til gavn for forbrugerne og støtter op om den grønne omstilling”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Siden den hidtidige regulering blev udformet i 2004, er Energinets forretning vokset betydeligt som følge af politiske beslutninger og nye investeringer. Det ændrer på kravene til reguleringen og tilsynet med Energinet for fortsat at kunne understøtte effektivitet, forbrugerbeskyttelse, gennemsigtighed og en klar rollefordeling.

En ny regulering vil derfor øge transparensen om Energinets forretning og investeringer. Derudover vil reguleringen give Energinet incitament til at drive forretningen endnu mere effektivt og investere i den mest optimale indpasning af vedvarende energi i vores el- og gassystem. 

Med den nye regulering vil Danmark følge praksis i andre nord- og vesteuropæiske lande.

Læs aftalen om fremtidssikret økonomisk regulering af Energinet her

Fakta

  • Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, hvis formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene.
  • Den nuværende hvile-i-sig-selv regulering erstattes af en indtægtsramme for Energinets aktiviteter. Der vil med den nye regulering lægges et loft over Energinets tarifopkrævninger og samtidig blive fastsat effektiviseringskrav til Energinet.

Pressekontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver
Christian Lietzen
41723876
chrli@kefm.dk

 

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi