Tale ved indvielse af energicentral d. 22. marts 2018

Publiceret 22-03-2018
Klima Tale

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af energicentral d. 22. marts 2018

 -Det talte ord gælder-

 

Tak for invitationen til at være med i dag ved den officielle indvielse af det nye varmepumpeanlæg.

 

Anlægget minder mig om den årstid, vi er midt i. Den ene dag er det isende koldt, og næste dag kan forårsolen brænde.

 

Energicentralens anlæg rummer netop begge dele - varme til forbrugerne og kulde til virksomhederne.

 

Anlægget er et synligt bevis på fremtidens varmesektor, hvor synergierne mellem fjernvarme og fjernkøling udnyttes i en fælles løsning.

 

I får netop udnyttet de lokale muligheder og behov. Det vil jeg godt rose jer for. Det er godt tænkt.

 

I står med nogle virksomheder, som Alka, Orbicon og Quality Hotel, som har brug for køling. I produktionen af køling produceres der også varme.

Varmen kan ved hjælp af en stor varmepumpe sendes direkte ud i fjernvarmenettet til ca. 160 énfamilieshuse   i Høje Taastrup, som får grøn og billig varme. 

 

Anlægget er også et klart bevis på, at vedvarende energi fylder mere og mere i vores energisystem.

 

Eldrevne varmepumper kan både bidrage til driftsoptimeringer og til elektrificering af vores fjernvarmeproduktion.

Flere værker skal se den vej, som I har valgt.

 

Det er derfor mit håb, at anlægget kan fungere som inspirationskilde for andre værker til at opsøge de muligheder, der er i lokalområdet.

 

Del jeres erfaringer, inviter gode kollegaer ind og se jeres flotte løsning.

Fortæl om de gode tekniske driftsløsninger, der er gjort i projektet – fortæl om børnesygdommene, der måske kommer. Det bliver vi alle klogere af.

 

Øget kendskab til brugen af varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme gør det ikke alene. Det er jeg helt med på. Vi politikere har også en opgave.

 

Vi skal have fundet en permanent løsning på de skæve afgifter, som i dag er styrende for sektorens investeringer.

 

Jeg tror, at alle er klar over vores standpunkt. Vi vil have elvarmeafgiften sænket. Det er en klar prioritet for regeringen i det kommende energiudspil.

 

Jeg håber, at en bred kreds i Folketinget kan tilslutte sig, og at vi i fællesskab kan finde finansieringen.

 

Det er simpelthen nøglen til at få flere varmepumper i energisystemet og dermed mere udnyttelse af overskudsvarme – ligesom her i Høje Taastrup.

 

Men inden vi om kort tid kommer til regeringens energiudspil, så er der nu og her behov for konkret handling i form af indvielse af den nye flotte energicentral.

 

Jeg vil ønske jer tillykke med energicentralen.