Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder, forbrugere og klimaet

Publiceret 28-03-2019
Energi Forsyning

Energiforligskredsen har i dag indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Aftalen forenkler reglerne og giver lavere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme.

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for borgerne og for klimaet. Bedre udnyttelse af overskudsvarme kan reducere varmeomkostningerne for forbrugerne og reducere brugen af fossile brændsler. I dag har energiforligskredsen udmøntet den del af energiforliget, der handler om at fremme brugen af overskudsvarmen. I alt afsættes der fra 2020 133 mio. kr. til formålet.

 

Aftalen forenkler de eksisterende regler, der er alt for komplicerede og dermed udgør en barriere for nye investeringer i udnyttelse af overskudsvarmen. Helt konkret betyder det bl.a., at den såkaldte værdiafgift på 33 pct. af virksomhedens indtægter fra overskudsvarmen omlægges til en fast afgift på 25 kr. pr. GJ. Det reducerer usikkerheden om, hvor meget der skal betales i afgift på den udnyttede overskudsvarme.

 

En aftale om en ny certificeringsordning betyder desuden, at virksomheder, der opfylder krav fra Energistyrelsen, får lavere afgiftssatser på 10 kr. pr. GJ.

 

Fremover forventes desuden en større udnyttelse af overskudsvarme med lavere temperaturer. Det kræver varmepumper, der er blevet billigere i drift med afskaffelse af PSO-afgiften, med lempelser i forbindelse med Erhvervs- og iværksætteraftalen fra 2017 samt energiaftalen fra 2018.

 

Aftalepartierne er enige om, at der af hensyn til klimaet og fjernvarmeforbrugerne skal være prisregulering. Derfor har aftalepartierne bedt Skatteministeriet og Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet om at gå i dialog med brancheorganisationerne på området.

 

Dialogen skal sikre, at der vælges en model, som på en rimelig måde gavner klimaet, forbrugerne og virksomhederne, der skal levere overskudsvarmen.

 

Det er forventningen, at den præcise model for prisregulering fastlægges i efteråret 2019, så lovforslaget kan vedtages herefter.

 

 

Skatteordfører og energiordførere bag aftalen:

 

Jesper Petersen, skatteordfører, Socialdemokratiet – tlf. 61 62 47 66

Jens Joel, energi-, forsynings- og klimaordfører, Socialdemokratiet – tlf. 61 62 51 81

Dennis Flydtkjær, skatteordfører – tlf. 61 62 51 56

Mikkel Dencker, klima- og energiordfører, Dansk Folkeparti – tlf. 33 37 51 06

Louise Schack Elholm, skatteordfører, Venstre – tlf. 61 62 41 80

Thomas Danielsen, energi- og klimaordfører, Venstre – tlf. 61 62 51 53

Rune Lund, skatteordfører, Enhedslisten – tlf. 61 62 45 44

Søren Egge Rasmussen, klima- og energiordfører, Enhedslisten – tlf. 33 37 50 18

Joachim B. Olsen, skatteordfører, Liberal Alliance – tlf. 61 62 50 93

Carsten Bach, klima-, energi- og forsyningsordfører, Liberal Alliance – tlf. 33 37 49 11

Julius Graakjær Grantzau, skatteordfører, Alternativet – tlf. 61 62 32 29

Christian Poll, energiordfører, Alternativet – tlf. 61 62 46 52

Andreas Steenberg, skatteordfører, Radikale Venstre – tlf. 61 62 50 75

Ida Auken, energi- og klimaordfører, Radikale Venstre – tlf. 33 37 47 10

Lisbeth Bech Poulsen, skatteordfører, SF – tlf. 33 37 44 28

Pia Olsen Dyhr, klima- og energiordfører, SF – tlf. 33 37 44 26

Anders Johansson, skatte- og afgiftsordfører, Konservative – tlf. 61 62 47 62

Orla Østerby, energi- og forsyningsordfører, Konservative – tlf. 61 62 49 14