Dansker får toppost for tilsynet med EU’s energipolitik

Publiceret 27-09-2019
Klima

Danske Christian Pilgaard Zinglersen er i dag blevet valgt som ny direktør for EU-agenturet ACER. Han skal fra årsskiftet stå i spidsen for over 80 medarbejdere i agenturet, der har ansvaret for at sikre, at EU’s indre marked for energi fungerer optimalt.

ACER blev grundlagt i 2009 og har til opgave at overvåge og analysere handel med energi i Europa. På baggrund heraf udarbejder agenturet anbefalinger til medlemslandenes myndigheder inden for energiområdet. Det kan eksempelvis være anbefalinger om nye investeringer i infrastruktur, reformer af national lovgivning eller implementering af europæisk lovgivning.

En vigtig opgave
EU’s nye elmarkedsforordning blev vedtaget af landene tidligere i år. Den sikrer, at vindenergi fra Nordsøen og solenergi fra Sydeuropa kan komme forbrugere til gode i hele Europa og på sigt udkonkurrere kulkraft. Hvis den nye forordning er færdselsreglerne, kan ACER ses som færdselspolitiet, der sammen med Europa-Kommissionen sørger for, at reglerne bliver overholdt. Med den nye ACER-forordning, der ligeledes blev vedtaget i år, bliver rollen som ACER-direktør endnu vigtigere, idet agenturet har fået yderligere beføjelser og mere ansvar. Zinglersen skal som direktør sikre et fair, gennemsigtigt og regelbaseret marked for energi.

En fortid i IEA og Klimaministeriet
Den nye danske direktør kommer fra en ledende stilling i det Internationale Energi Agentur (IEA), hvor han er chef for Clean Energy Ministerial sekretariatet. Tidligere har han været på Slotsholmen, hvor han i en årrække var først kontorchef og siden afdelingschef i det daværende Klima- og Energiministerium. Inden da var han ansat i Udenrigsministeriet - både i København og som udsendt til Bruxelles.