Udveksling af data om nedgravet infrastruktur

I Danmark findes der cirka 750.000 km nedgravet infrastruktur i form af rør, kabler og ledninger. Tilsammen forsyner disse ledninger det danske samfund med el, gas, fjernvarme, vand og teleydelser, samt aftager spildevand.

Hvor vi som samfund har et godt overblik over den infrastruktur, der findes over jorden, dvs. veje, master, jernbaner mv., kan vi gøre mere for, at få overblik over den nedgravede infrastruktur.

Ledningskort har i dag svingende kvalitet og kommer i mange forskellige formater - fra fuldt digitale data til 80 år gamle håndtegnede kort.

Ledningskort er både forsyningsselskabernes interne arbejdsredskab til drift og vedligehold af deres forsyningsnet, og samtidig er de det grundlag, som entreprenørvirksomheder og graveaktører bruger til at planlægge og grave efter. Jo bedre ledningskortene er, jo færre graveskader.

Graveskader koster samfundet 2,8 mia. kr. over en 10-årig periode. Og når et kabel eller rør i jorden graves over, oplever vi som borgere og virksomheder også problemer med forsyningssikkerheden. Derfor kan det godt betale sig at have styr på placeringen af rør og kabler i jorden. 

Ledningsejerregistret (LER) har igennem 10 år understøttet udvekslingen af ledningskort. I den periode er mere end 8 mio. ledningskort blevet udleveret. Men med moderne teknologi og IT er tiden nu moden til at investere i en fuld digital udveksling af ensartede digitale ledningskort. Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 forbedres den nuværende digitale platform, så entreprenørvirksomheder og graveaktører lettere og hurtigere kan få adgang til de nødvendige informationer, inden de graver.

Graveaktørerne vil fremadrettet få mindre bøvl med sammenstilling af ledningskort som led i deres forberedelse af gravearbejdet, og den hurtigere udveksling vil understøtte akut gravearbejde. Initiativet understøtter endvidere koordinering af gravearbejde ved at stille en ny mulighed til rådighed, der letter koordineringen af gravearbejdet. Samlet kommer det her initiativ os alle til gode i form af øget forsyningssikkerhed, færre graveskader, mere effektivt gravearbejde og dermed mindre trafikal trængsel.

Gode sammenhængende data om den nedgravede infrastruktur giver virksomheder nye forretningsmuligheder for udvikling af nye innovative løsninger. Data kan endvidere effektivisere eksisterende arbejdsgange for vedligehold, samt øge udnyttelsen af eksisterende infrastruktur.

Regeringen vil have mere ud af forsyningssektoren, og med dette initiativ fortsætter vi arbejdet med at effektivisere forsyningssektoren og sikrer synergi på tværs.