Energi og råstoffer

Vi understøtter en holdbar udnyttelse, distribution og brug af energi og råstoffer i Danmark. Det gør vi ved at skabe rammerne for et fleksibelt, integreret og intelligent energisystem og ved at bidrage til en klog udnyttelse af råstoffer i den danske og grønlandske undergrund.