Energiunionen

Energipolitik er et af de centrale arbejdsområder i EU-samarbejdet. Det er et område, der pådrager sig mere og mere politisk opmærksomhed. Dansk energipolitik koordineres også tæt med det øvrige EU.

EU’s energipolitik er i løbet af de senere år blevet styrket. Der er kommet fokus på behovet for at bekæmpe klimaforandringer ved at nedbringe udledningen af drivhusgasser og satse på vedvarende energikilder frem for fossile brændstoffer. Samtidig er der sat blus på arbejdet med at sikre et integreret europæisk energimarked til gavn for virksomheder og forbrugere samt en højere grad af forsyningssikkerhed.

 

Energiunionen

Energiunionsstrategien, der blev lanceret af EU-Kommissionen i februar 2015, udgør rammen for de mest centrale initiativer vedrørende europæisk klima- og energipolitik i perioden 2015-2019. Energiunionen er bygget op omkring 5 dimensioner:

  1. Forsyningssikkerhed: Strategien fokuserer bl.a. på implementering af EU’s Forsyningssikkerhedsstrategi, diversificering af energiforsyningen og styrket koordinering af den eksterne energipolitik.

  2. Indre energimarked: Strategien fokuserer bl.a. på udbygning af energiinfrastrukturen, nyt el-markedsdesign og øget regionalt energisamarbejde.

  3. Energieffektivitet: Strategien fokuserer særligt på revisioner af energieffektivitetsdirektivet, ecodesign-direktivet, energimærkningsdirektivet og bygningsdirektivet.
     
  4. Reduktion af drivhusgasudledninger: Strategien fokuserer bl.a. på reform af EU’s kvotehandelssystem, forslag vedrørende udledninger fra ikke-kvotesektoren, herunder implementering af EU’s 2030-mål for CO2-udledninger og vedvarende energi.

  5. Forskning: Strategien vil bl.a. indeholde en ny fokuseret strategi for forskning og innovation.

 Du kan læse mere om Energiunionen på Kommissionens hjemmeside

 

Forvaltning af energiunionen

I december 2018 blev der opnået enighed om et nyt forvaltningssystem for energiunionen. Forordningen skal sikre, at EU’s energi- og klimamål for 2030 bliver opfyldt. Som en del af forordningen skal alle EU-medlemslande senest d. 31. december 2019 udarbejde nationale energi- og klimaplaner dækkende perioden 2021-2030. De nationale energi- og klimaplaner skal sikre, at EU samlet set er på ret kurs i forhold til at nå sine 2030-målsætninger.

Danmark sendte den 21. december 2018 sit udkast til en nationale energi- og klimaplan til EU-Kommissionen.

Læs mere om de nationale energi- og klimaplaner og find Danmarks udkast her