Status på de grønne energiteknologier

Det Internationale Energiagentur har udviklet et værktøj, der vurderer en lang række bæredygtige energiteknologier ud fra deres udbredelse og teknologiske udvikling. Se her hvilke grønne energiteknologier, der er på rette spor, og hvilke der kræver mere udvikling for at understøtte den grønne omstilling.

Måleværktøjet er en del af IEA’s årlige publikation ”Clean Energy Technology Perspectives”, og gør det muligt at følge fremskridt i energiteknologier og –sektorer i forhold til at nå IEA’s Sustainable Development Scenario, herunder opfyldelse af Parisaftalens målsætning.

Rød, gul eller grøn? Status på energiteknologierne

Ved hjælp af en trafiklysopdeling, som fortæller om teknologierne er på rette spor eller ej, giver værktøjet en status på de enkelte sektorers eller teknologiers udbredelse og økonomiske fremskridt.  Det er også muligt at dykke ned i grafer og figurer og designe dem til eget brug.

Tracking Clean Energy Progress  

Prøv værktøjet "Tracking Clean Energy Progress" her