Globale samarbejder

Vores arbejde med at omstille det danske energisystem og sænke udledningen af drivhusgasser hænger i høj grad sammen med, hvad der sker i verden omkring os. Derfor samarbejder vi internationalt for at skabe fælles løsninger på fælles problemer