Nordsøsamarbejdet

Nordsøsamarbejdet består af 10 europæiske lande med fælles interesser i Nordsøen. Formålet er at reducere omkostningerne til udbygningen af havvind og udvikle et europæisk marked for havvind.

Nordsøsamarbejdet er et samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen.

Samarbejdet startede i sommeren 2016, hvoraf Danmark havde formandskabet fra sommeren 2018 til udgangen af 2019. Ved ministermødet i Bruxelles den 4. december 2019 overdrog Danmark formandskabet til Tyskland, som har det i hele 2020.

Formålet med Nordsøsamarbejdet

Formålet med Nordsøsamarbejdet er at nedbringe omkostningerne til havvindudbygning og derved udvikle et europæisk marked for havvind. Mere specifikt forsøges dette gjort ved at

  • Samarbejde om hybridprojekter
  • Standardisere og harmonisere regler og krav til havvindmøller
  • Koordinere timing for udbud samt udvikling af best practice for design af udbud
  • Dele nyeste viden om, hvordan havvind etableres på den mest omkostningseffektive måde
  • Samarbejde om udbygning af elnettet både til havs og på land

Nordsøsamarbejdets potentiale

Europa-Kommissionen har vurderet, at vindenergi fra Nordsøen vil kunne dække op til 12 pct. af elforbruget i EU i 2030. Hvis man bruger danske husstandes elforbrug som målestok, så svarer det til, at vind fra Nordsøen kan dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug. Dette er årsagen til, at Nordsøen bliver kaldt ’Silicon Valley’ for havvind og potentielt kan blive et kraftværk for hele Europa. Man forventer, at der i Nordsøen er plads til at etablere produktionskapacitet, der svarer til ca. 20 % af EU’s samlede elforbrug i 2040 - eller op til 15 gange så meget vindenergi, som der i dag produceres i Nordsøen.

På samme måde forventer det Internationale Energiagentur (IEA) i deres nye rapport om havvind, at den globale kapacitet for havvind vil blive 15 gange større i 2040. Det globale marked for havvind voksede med næsten 30 procent per år mellem 2010 og 2018, men markedet er langt fra sit fulde potentiale. Havvind har potentiale til at generere 18 gange mere elektricitet end den nuværende globale efterspørgsel. Danmark og andre europæiske lande har indtil nu været forløbere for udvikling af teknologi, og med de nuværende politikker vil EU’s havvindskapacitet over det næste årti være 4 gange større end i dag. I Nordsøsamarbejdet er Danmark med til at sikre, at havvinds fulde potentiale opnås.

Danske virksomheder er verdensførende i havvind, og vindmølleindustrien beskæftiger mere end 31.000 i Danmark. Omkostningerne for havvind er faldet drastisk de seneste år, hvilket placerer danske virksomheder i en unik position til at eksportere teknologi og viden, og derved skabe vækst i branchen. Nordsøsamarbejdet er her en unik mulighed for at eksportere dansk knowhow.

Gennem Nordsøsamarbejdet kan en harmonisering af reglerne medføre en reduktion i produktionsomkostninger, da virksomheder ikke længere skal tilpasse produktionen til forskellige landes standarder men i stedet producere til én fælles standard. Dette kan yderligere reducere prisen for vindmøllestrømmen til gavn for både borgere og virksomheder.

De første havmølleparker i Europa uden tilskud er allerede på tegnebrættet. Om få år er havvind den billigste energikilde i Europa - kun overgået af landvind. Nordsøsamarbejdet baner vejen for, at Danmark og Europa kan bruge havvind til at nå sine CO2 mål og opfylde forpligtelserne i forhold til Parisaftalen. Havvind vil ikke kun være med til at skabe jobs og grøn vækst, men gøre det muligt for Europa og resten af verden at gøre sig fri af fossile brændsler og skabe grundlag for et bæredygtigt liv for alle på jorden.

Ministermøde i Bruxelles den 4. december 2019

Energiministrene fra Nordsøsamarbejdet mødtes den 4. december 2019 i Bruxelles. Her blev der opnået enighed om arbejdsprogrammet for 2020, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Dan Jørgensen overdrog formandskabet til Tysklands Energiminister Peter Altmaier.

På mødet deltog bl.a. den nye Energikommissær Kadri Simson, Generaldirektør for DG ENER Ditte Juul Jørgensen og Luxembourgs energiminister Claude Turmes.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om Nordsøsamarbejdet, havvinds potentiale eller hvordan den første vindmølle blev opfundet, så se med i videoen nedenfor.